Multihal på Falkonergårdens Gymnasium

Gymnasiets nye multisal har fokus på områdetilpasning, rummelighed og lys.Beliggenhed

  • Frederiksberg, Danmark

Kunde

  • Falkonergårdens Gymnasium & HF

Status

  • 2011-2014

Rolle

  • Bygherrerådgivning og miljøundersøgelser

Sportshal og samlingssted i ét

Projektet omhandler opførelse af en ny kombineret sportshal i Team Danmark Format og samlingssal til 1.000 personer, renovering af eksisterende omklædningsfaciliteter, samt omlægning af nye udearealer, herunder terræn og parkering.

Multihallen ligger mellem de to eksisterende gymnastiksale, ca. 1,5 m. under det eksisterende terræn, og skaber på den måde en række trappetrin til at sidde på. Multihallen tilpasses de nuværende bygninger, der blev indviet i 1955, og bevarer på fornemste vis fornemmelsen af den gamle arkitektur, mens dens afrundede form, roterede placering i forhold til de eksisterende gymnastiksale og materialevalg også tilføjer kontraster i form af ovenlys, nye rumligheder og lyse materialer.

WSP yder teknisk rådgivning og bistand i form af bygherrerådgivning og miljøundersøgelse.