Muslinger i Aarhus Havn

I Aarhus renser muslinger vandet for både bakterier og alger og sikrer dermed vandkvaliteten i byens rekreative marine områder.


Kunde

  • Aarhus Kommune

Status

  • 2017-2018

Muslinger er løsningen

Aarhus Kommune har længe været udfordret i at skabe god vandkvalitet til rekreative formål i Aarhus Havn, bl.a. fordi vandet fra Aarhus Å leder bakterier ud i havnen.  Derfor har kommunen i samarbejde med WSP og COWI udført et forsøg, der undersøger om muslinger kan rense vandet for bakterier og alger og som har vist sig at have meget positive resultater.

cnt-aarhushavn

Forbedrer både vandkvalitet og biodiversitet

I forsøget blev fire rammer af 5x5 meter med muslinger placeret, så muslingerne kunne filtrere langs en gradient af saltholdigheder og fødekoncentration inde fra bunden af havnen, hvor Aarhus Å udløber, og hvor bakteriekoncentrationen derfor er størst. Den yderste målestation med muslingeramme blev placeret ude ved Aarhus Havbane uden for havnen, der repræsenterer de naturlige forhold, og den inderste målestation med muslingeramme inde ved Navitas. Rammerne har tre meter voksne muslinger, der hver kan filtrere 5-7 liter havnevand i timen.

Undersøgelsen af muslingers evne til at rense havnevandet har haft spændende og meget positive resultater. Muslingerne var i stand til at reducere bakteriekoncentrationen af E coli bakterier med 38-44% og mikroalgekoncentrationen med 41-44 %. Resultaterne betyder, at der er stor fordel i at udnytte muslingernes filtreringsevne til at opnå bedre vandkvalitet i de bynære rekreative marine arealer.

Det er et spændende udviklingsprojekt. som vi har kørt. Under de rette betingelser renser mulingerne vandet effektivt, gør vandet klart og fjerner alger. De fjerner desværre ikke helt tilstrækkeligt e-coli-bakterier til, at de kan sikre badevandskvalitet i havnen.
Simon Grünfeldt Afdelingschef i Aarhus Kommune

Banebrydende projekt

Projektet laves i samarbejde mellem Aarhus Kommune, WSP og COWI, der begge er rådgivere på projektet. Projektet er et af de første af sin slags i verden til at lave et kvantitativt studie af muslingers evne til at filtrere bakterier i et havneområde. Staten New York er et af de få andre steder i verden, hvor der er lavet lignende forsøg med muslinger.