Nationalbanken

Nationalbanken står over for en yderst kompleks og gennemgribende renoveringsopgave af bankens 48.000 m². Et spændende projekt, som WSP er gået sammen med H+Arkiteker om at levere bygherrerådgivning til.
 


Beliggenhed

  • København, Sjælland, Danmark

Værdi

  • 500 million DKK

Status

  • 2019 - Igangværende

Renovering af et af Arne Jacobsens hovedværker

Nationalbanken i Havnegade er tegnet af arkitekten Arne Jacobsen, og opført i årene 1965-78. Slots- og Kulturstyrelsen besluttede i 2009 at frede bygningen på grund af dens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Nationalbanken, som er nabo til Christiansborg, regnes i dag for et af Arne Jacobsens hovedværker. Nationalbanken står overfor de hidtil største byggeprojekter siden bygningens tilblivelse, og derudover er levetidscyklusen for flere bygningsdele endda overskredet. 


img-nationalbanken

 Alle fotos krediteres Nationalbanken

En yderst kompleks renoveringsopgave

Bygningen er totalfredet, og det stiller således særlige krav til, hvordan den kan renoveres, hvilket betyder, at materialer skal specialfremstilles og produktudvikles.  Restaureringen af Danmarks Nationalbank omfatter totaludskiftning af marmor- og glasfacaden, PCB, renovering, indeklima- og energioptimering samt sikring mod stigende grundvandsstand. Renoveringsopgaven er yderst kompleks og gennemgribende og vil omfatte renovering af hele Nationalbankens 48.000 m², som medfører, at samtlige medarbejdere i Nationalbanken skal flyttes til nye lokaler. WSP er sammen med H+ arkitekter valgt som den gennemgående, styrende og koordinerende bygherrerådgiver på renovering af Nationalbanken. Et væsentligt strategisk aspekt i forbindelse med gennemførelsen af en yderst kompleks og forskelligartet renovering er udarbejdelse af udbudsstrategien.  

En af udfordringerne ved gennemførelse af renoveringen af Danmarks Nationalbank er håndteringen og opretholdelse af et løbende og meget højt sikkerhedsniveau omkring og inde i Nationalbanken. Sikring og håndhævelse af sikkerhedsniveauet har derfor vigtige afledte konsekvenser for opbygning og beskrivelse af entrepriseudbuddene samt for udarbejdelsen af logistik- og byggepladsstyring.