Novozymes enzymfabrik

WSP leverede konceptdesign for udvidelse og opgradering af Novozymes dekanteringsanlæg på deres enzymfabrik i Kalundborg.Beliggenhed

  • Kalundborg, Sjælland, Danmark

Kunde

  • Novozymes A/S

Værdi

  • N/A

Status

  • 2012 - 2014

WSP involveret i alle projektets faser

Novozymes enzymfabrik i Kalundborg beskæftiger over 600 personer og producerer en række enzymer ved hjælp af bioteknologiske processer. Produktet anvendes i en bred vifte af produkter fra husholdningsprodukter og rengøringsmidler til mad og drikkevarer. 

WSP blev i begyndelsen af 2012 kontaktet af Novozymes, som bad WSP om at levere et konceptdesign for udvidelse og opgradering af deres dekanteringsanlæg i bygning AC i deres enzymfabrik i Kalundborg.

En detaljeret og klar planlægning og projektering var nødvendigt for at sikre, at projektet blev en succes. Man gik derfor grundig til værks i projekteringsfasen i forhold til logistik, tidsplaner og byggeplaner. Det var desuden vigtigt, at der var en god og struktureret overgang fra designfase til konstruktionsfase, hvilket blev fulgt til dørs, ved at WSP leverede byggeledelse gennem hele processen. Tydelig og klar kommunikation var desuden essentielt for et multikulturelt, integreret team. WSP’s kendskab til produktionsprocessen og den generelle drift var en af de store grunde til, at projektet fik så stor succes.

På grund af projektets succes blev WSP hyret af Novozymes til at bistå deres generelle investeringsprogram, som omfatter deres faciliteter i Kalundborg, København og Fuglebakken. WSP har siden arbejdet tæt sammen med Novozymes og deres tekniske eksperter og deres leverandører.

Novozymes enzymfabrik i Kalundborg

Internationalt samarbejde

WSP UK sammensatte et dansk/britisk team til at varetage projektet. Novozymes var så tilfredse med vores konceptdesign og vores team generelt, at de valgte WSP til at udarbejde det grundlæggende design, hvilket kunden endte med at være yderst tilfreds med. Dette fik stor indflydelse på det detaljerede design og på udbudsfasen.

WSP leverede derudover byggeledelse i forbindelse med udførsel, installering og testfase.

Udfordrende proces

Produktionen måtte ikke lukkes ned under implementering, og der skulle derfor udarbejdes en metode, som ikke havde indflydelse på produktionen. Processen skulle derudover ændres, så man arbejdede med centrifuger i stedet for dekanteringsanlæg.

Da projektet omfattede ændringer på de eksisterende bygninger, var det vigtigt at få integreret nyt procesudstyr, få modificeret det eksisterende system og få styr den logistiske planlægning, hvis projektet skulle blive en succes.