SATYS malerhangar til store flymaskiner

For at styrke deres forretning, har SATYS (tidligere STTS) valgt at investere i deres industrielle faciliteter, så de lever op til virksomhedens fremtidige behov: Der skal etableres to Airbus A330 og A350 malerhangarer med direkte adgang til fly, udstyr og kontorer og med en stor udsugning for begge bygninger.


Beliggenhed

  • Toulouse, Haute-Garonne, Frankrig

Kunde

  • STTS

Status

  • Afsluttet i 2010

High-performance industrianlæg

Erfaring og innovative løsninger karakteriserede projektet. Vores relationer til vores kunder og partnere er yderst vigtigt for WSP, og vi mener desuden, at innovation er nøglen til succes. Vores samarbejde med SATYS på dette projekt er et godt eksempel på dette. Vi startede allerede samarbejdet for 10 år siden, hvor WSP udarbejdede en model til, hvordan man kan optimere driftsomkostninger for malerhangarer.

 

Vores rolle på projektet

Målet var at udvide størrelsen på hangaren, samtidig med at der stadig er tilstrækkelig ventilation og optimale udluftningsmuligheder i de områder, hvor der males. Vi gennemførte flere analyser af luftstrømme i bygningen og udarbejdede flowmodeller, for at kunne skabe det bedste design, som tager højde for de tekniske udfordringer, som blev identificerede i analysen. Flowhastigheden skulle være mindre end 0,8 m/s for at undgå, at der opstår skyer af maling mellem malerpistolen og overfladen på flyet, og mere end 0,3 m/s for at opfylde kravene til sundhed og hygiejne fra de franske sundhedsmyndigheder.

 

WSP har udarbejdet en konkret designmodel for malerhangarer, som blev brugt på projektet, hvilket gjorde det muligt at optimere driftsomkostninger på hangaren. Igennem årene har WSP og SATYS forbedret denne designmodel og har dermed optimeret deres luftsystemer løbende.

 

Udfordrende projekt med gode resultater

Det var et udfordrende projekt, som kun blev færdiggjort på grund af det gode samarbejde i projektteamet. Der gik kun 17 måneder fra projektet blev sat i gang til det første fly blev malet. Projektet er blevet en global reference for malerhangarer, og det har resulteret i, at WSP har udvidet vores aktiviteter globalt inden for denne sektor.

Brugbar volumen
55,500 m³
Gulvareal
9,600 m²
Højde
25 m