År efter år sker der voldsomme uheld på Rømødæmningen, men i et trafiksikkerhedsprojekt er WSP være med til at ændre dette problem.Kunde

  • Tønder Kommune

Rolle

  • Rådgiver

En lang strækning betyder flere uheld

Rømødæmningen er en 9 km lang strækning, der er en del af den eneste landfaste forbindelse mellem Jylland og Rømø. Desværre sker der hvert år uheld på dæmningen, hvor køretøjer enten kører galt i eneuheld eller kører frontalt sammen. Derfor har Tønder Kommune besluttet at gøre noget ved denne problematik, der hvert år koster menneskeliv, ved at indgå et samarbejde med WSP om at skærpe trafiksikkerheden på Rømødæmningen.

Gennem en analyse af de eksisterende forhold og de uheld, der har fundet sted, viser det sig at uheldene i høj grad er påvirket af den lange strækning, som Rømødæmningen udgør. Nogle uheld er forårsaget af vind og vejr, samt dyr på kørebanen, men også uopmærksom kørsel og overhaling. Derfor er det nødvendigt at foretage ændringer på den lange strækning for at skærpe opmærksom kørsel og bedre sikkerhed og dermed forebygge uheld.

En lang række løsninger

WSPs eksperter kom med en lang række løsninger for at øge sikkerheden på Rømødæmningen, både for bilister og cyklister. Forslaget lød på fire trafiktekniske tiltag, der skal reducere hastigheden og uheldsrisikoen, samt forbedre trygheden for cyklister. 

Etablering af  kantpæle mellem kørespor og cykelsti, der skal skabe en tydelig adskillelse mellem biler og cykler. 

Etablering sektionsporte, som skal bryde den monotone vej og skabe alsidighed i vejlandskabet. 

Etablering der et overhalingsforbud i kurven og ”din fart”-vejtavler i begge færdselsretninger. 

Anbefaling af etablering af rumleriller mellem vejbanerne, der skal skabe vibrationer, hvis bilister kører  over i den modsatte færdselsretning.

Disse løsninger vil være med til både at sænke hastigheden på Rømødæmningen, men også skabe en tryggere vej for både bilister og cyklister.