ROTUNDA PKO BANK POLSKI

WSP bistår renoveringen af den kendte Rotunda bygning i Warszawa. Ambitionen er at bevare bygningens historiske arv, samtidig med at man skaber et offentlig torv samt en moderne bygning til brug af byens beboere.  WSP bistår projektet med MEP-ydelser, rådgivning omkring BREEAM og LEED-certificering, energimodellering samt med en termisk komfort analyse.


Beliggenhed

 • Warszawa, Polen

Kunde

 • PKO Bank Polski

Status

 • Igangværende

Det nye design bevarer bygningens størrelse og form og genskaber dens oprindelige karakter, som er karakteriseret af lys, tilgængelighed og gennemsigtighed. Rotunden kommer til at fungere som servicebygning med en bank og et åbent område i stueetagen. Det samlede areal er på mere end 3.800 m². Bygningen skal være moderne og bæredygtig, samtidig med at man bevarer geometrien. Bytorvet er en del af projektet, og skal fungere som et rekreativt område, som samtidig lever op til brugernes behov.

Bæredygtige løsninger

 Der blev gennemført en bæredygtighedsanalyse i forbindelse med certificeringen af de mekaniske og elektriske installationer, som skulle sikre implementering af bæredygtige løsninger på projektet. Energiundersøgelsen viste at Rotunden vil blive 17% mere energieffektiv end den lignende reference bygning. Ud fra analyser af bygningens konstruktion og materialernes livstid udvælger man energibesparende materialer, for at opnå optimale driftsomkostninger inden for de første 60 år af bygningens liv.


Følgende bæredygtige løsninger blev vurderet i forbindelse med BREEAM og LEED certificeringen:

 • Effektivt ventilationssystem; godt indendørs klima og god termisk komfort
 • Brug af moderne teknologi til opvarmning af bygning. En løsning, hvor der udledes et minimum af CO2
 • Energimåling
 • Reduktion af UHI-effekten ved brug af særlige efterbehandlingsmaterialer på tag og hårde overflader
 • Energibesparende ekstern belysning
 • Mulighed for individuel lysstyring for 90% af brugerne
 • Brug af regnvand til vanding af planter
 • Vandbesparende VVS-installationer
 • Konkrete retningslinjer for indkøb af varer og affaldssortering
 • Brug af genanvendte og lokale materialer til byggeriet
 • Cykelparkering og bade til cyklister
 • Offentlige områder i og uden for bygningen
 • Offentlige høringer blev brugt som et vigtigt element for at skabe et bæredygtigt design 

Preserving the Legacy of the Rotunda PKO Bank Polski

Projektudfordringer

Den største udfordring var at finde plads til nye installationer, da bygningen er beliggende i hjertet af Warszawa, hvor der allerede er en del installationer lokaliseret under jorden. Man identificerede og fjernede de installationer som ikke længere var i brug for at gøre plads til nye forbindelser. Det var en udfordring at justere installationerne, så de passer til bygningens arkitektoniske og strukturelle begrænsninger. Arkitekten udarbejdede en plan, hvor installationerne føres gennem huller i spærrene. Da Rotunden er en ikonisk historisk bygning, bliver der ført tilsyn med renoveringen af en bevaringsekspert.

Resultat

Alle faser, inklusiv en fastlagt plan og aftale omkring netværksinfrastrukturen, blev færdiggjort inden for halvandet år. Bygningen blev rangeret som EXCELLENT i BREEAM-certificeringen og man går efter en GOLD-rating i LEED-certificeringen, som giver investor store marketingsfordele.

 

Energy Modelling