Strategi- og prioriteringsplaner for SK forsyning

Et strategisk overblik over kloakkerne i Korsør og Halsskov viser, at separering af de nuværende fælleskloakerede områder er en frugtbar strategi. Strategien nedbrydes yderligere i prioriteringer og anbefalinger for at sikre succes.
Beliggenhed

  • Korsør og Halsskov, Danmark

Kunde

  • SK Forsyning

Strategisk overblik muliggør langtidsplanlægning

WSP har udarbejdet strategi- og prioriteringsplaner for adskillelse af regn- og spildevand for SK Forsyning i Korsør og Halsskov. Formålet med sådanne strategi- og prioriteringsplaner er netop at skabe et helhedsbillede for fremtidige investeringer, så forsyninger kan udarbejde økonomiske handlingsplaner internt for flere år frem i tiden. SK Forsyning har nu fået en prioriteret strategisk plan, som viser omfang, rækkefølge og rammeøkonomi for hvorledes de mest effektivt kan imødegå de udfordringer, de står overfor.

Eksisterende data klarlægger problemerne

Ved brug af eksisterende data fra SK Forsyning, fik WSP systematiseret materialet og dannet et overblik, som grundlag for den overordnede planlægning. Både i Korsør og Halsskov er de centrale dele fælleskloakerede, og der er kapacitetsproblemer og udfordringer med oversvømmelser på ledningsnettet, som er gammelt. I Halsskov pumpes regn- og spildevand i øvrigt langt for at blive renset.

Vi har været meget tilfredse med resultatet og med samarbejdet på opgaven. WSP har formået at gøre en stor og kompleks opgave simpel og overskuelig
Torben Kofoed Anlægchef i SK Forsyning

Prioriteringer bryder strategien ned i mindre dele

Strategien WSP anbefaler i Halsnæs og Korsør er at separere de fælleskloakerede områder gennem følgende prioriteringer:

  • Fornyelse af ledningsnettet
  • Reduktion af overløbsmængder til recipient
  • Klimatilpasning af afløbssystemet

Prioriteringen lægger særlig vægt på at tage de lavest hængende frugter, som giver størst gevinst, miljømæssigt og kapacitetsmæssigt. For at sikre at prioriteterne føres ud i livet på en succesfuld måde, følger der i rapporterne en række anbefalinger, der beskriver hvordan prioriteringsplanen kan løses inden for strategiens ramme.

Selvom WSP er gået til projekterne på samme måde, så er det endt med to vidt forskellige løsninger: I Korsør anbefales det at lave nye regnvandsledninger, som ledes direkte til havet og bibeholder eksisterende fællesledninger til spildevand, mens man i Halsskov bibeholder det eksisterende system til regnvand, hvor det flere steder pumpes ud i havet og etablerer nye spildevandsledninger.