Sleaford kraftvarmeværk

Sleaford kraftvarmeværk genererer nok energi til at forsyne 65.000 boliger og leverer derudover gratis varme og vand til fem offentlige bygninger, omfattet af kommunens energiordning.Beliggenhed

  • Sleaford, Lincolnshire, England, UK

Kunde

  • Glennmont Partners

Værdi

  • N/A

Status

  • Færdiggjort

Sleaford kraftvarmeværk i Lincolnshire er et af de første halmfyret kraftvarmeværk i U.K. 

Anlægget genererer CO2-neutral elektricitet til 65.000 boliger og stiller ca. 80 arbejdspladser til rådighed for lokalområdet. Værket har derudover øget omsætningen hos de lokale landmænd, da anlægget fyrer med ca. 240.000 baller halm om året. Sleaford kraftvarmeværk er derfor blevet en helt ny indtægtskilde for det lokale landbrug. 

Sleaford kraftvarmeværk er ejet og bygget af Eco2 Lincs Ltdm, og er en del af virksomhedens strategi, om at investere i ren energi. Der var samtidig opstået et behov for nye moderne systemer, som kan garantere en regelmæssig indtægt og præcisere fremtidige driftsomkostninger. WSP blev hyret til at udføre teknisk granskning af totalentreprenørens arbejde under byggefasen. Byggeriet blev igangsat i maj 2012.

Halmballer brugt årligt
240.000
Boliger som modtager Co2-neutral elektricitet
65.000
Halmfyret kraftvarmeværk etableret i UK
2.
Sleaford kraftvarmeværk

Sleaford kraftvarmeværk

Det var WSP’s ansvar at sørge for, at projektet levede op til kravene beskrevet i kontrakten. Vi skulle derudover sikre en pålidelig og effektiv drift af værket. WSP gennemgik entreprenørens designplaner, deltog ved relevante inspektioner og førte tilsyn med byggeri og idriftsættelse. 

I august 2013 udstedte den britiske regering specifikke bæredygtige krav, som skulle fremme kraftvarmeværkernes anvendelse af lokalt biomassebrændsel.  Der er derfor en generel opbakning af denne form for nytænkning, hvor bæredygtige løsninger forbedrer el- og varmeproduktionen, samtidig med at lokale landmænd nyder godt af økonomiske fordele.