Christians Have plejecenter

Solrød Kommune får et nyt plejecenter med 30 plejeboliger og 24 rehabiliteringsboliger.Beliggenhed

  • Solrød, Sjælland, Danmark

Kunde

  • Solrød Kommune

Værdi

  • 82 millioner DKK

Status

  • Igangværende – påbegyndt august 2015. Færdiggørelsesdato: december 2018.

Solrød Kommune udvider Christians Have plejecenter

På baggrund af den demografiske udvikling i Solrød Kommune har Byrådet besluttet at udvide Christians Have plejecenter med 30 plejeboliger og 24 rehabiliteringsboliger.Byggeriet forventes færdigt og ibrugtaget i december 2018.

Christians Have Plejecenter

WSP som bygherrerådgiver på projekter

WSP bistår Solrød Kommune som bygherrerådgiver og varetager gennemførelsen af processen vedrørende udvidelsen af Christians Have Plejecenter herunder:

 

  • Bygherrerådgivning i programmerings-, udbuds-, projekterings-, og udførelsesfasen.  Vores ydelser indeholder bl.a. tæt samarbejde med Solrød Kommune, deltagelse i brugerinddragelse, udarbejdelse af udbudsmateriale herunder byggeprogram, tilsyn med projekteringen, granskning af projektmateriale, tilsyn i udførelsesfasen.
  • Ansvar for gennemførelsen af den samlede proces vedrørende etableringen af en udvidelse af Christians Have plejecenter