Spildevand føres fra Hundested til Melby

I et større forsyningsprojekt har Halsnæs Forsyning omlagt Hundested Renseanlæg til en pumpestation, og en 13 km. lang transportledning fører nu spildevandet videre til Melby Renseanlæg.Beliggenhed

  • Hundested og Melby, Danmark

Kunde

  • Halsnæs Forsyning

Status

  • 2015-2018

Transport af spildevand betyder billigere rensning og renere vand

I 2015 påbegyndte Halsnæs Forsyning i samarbejde med WSP et større forsyningsprojekt, der skulle omlægge det sidste mindre renseanlæg i kommunen til en pumpestation og føre vandet videre til det store renseanlæg i Melby. Projektet involverede omfattende gravearbejde for en 13 km. lang transportledning, og yderligere to pumpestationer, der skulle pumpe vandet hele vejen fra Hundested til Melby.

Udgangspunktet for projektet var at slippe for dyr drift og vedligeholdelse af renseanlægget i Hundested. Ved at føre spildevandet til Melby vil Halsnæs Forsyning ikke kun undgå at skulle drive og vedligeholde det dyre renseanlæg i Hundested, men kvaliteten af vandrensningen i Melby vil også være væsentlig bedre end i Hundested. Projektet beregnes samlet til at kunne føre til en besparelse på ca. 3 mio. årligt.

Omlægning beskytter udsat naturområde

Projektet har foruden sine økonomiske fordele også en positiv effekt på miljøet i Isefjorden. Vandudledningen fra Hundested Renseanlæg til Isefjorden når op på ca. 800.000 m3 årligt og er en væsentlig belastning af det ellers beskyttede Natura 2000 område. Transporten af spildevandet til Melby renseanlæg betyder, at udledningen reduceres med mere end 95 % og at 20.000 tons næringsstoffer ikke længere udledes i det sårbare naturområde. Melby renseanlægs effektive rensning af vandet betyder endvidere, at det er renere vand, der udledes i Kattegat, der heller ikke er sensitiv på samme måde som Isefjorden.   

I forbindelse med rådgiver udbud i 2015, var det specielt vigtig at finde en rådgiver der både er kompetent og robust. Dette fandt vi med WSP, vi kunne derfor med WSP som samarbejdspartner gennemføre projektet indenfor den valgte tid og økonomi. WSP bidrog under hele forløbet med gode ideer og sparring.
Anders Abildgaard Leder af plan og projekt, Halsnæs Forsyning

Tæt samarbejde mellem forsyning, kommune

WSP har bidraget med rådgivning lige fra projektets begyndelse med beregninger af projektets potentiale og økonomiske fordele. Rådgivningen har forsat gennem hele projektet fra projektering til tilsyn af selve byggeriet. Undervejs har WSP ikke kun samarbejdet med Halsnæs Forsyning og kommune, men har gennem dialog med de direkte berørte grundejere og borgermøder også informeret de mange beboere, der har oplevet projektet helt tæt på.