Storkeengen

Et stort klimaprojekt skal klimasikre Randers og lokke storken til området


Beliggenhed

  • Randers, Danmark

Kunde

  • Randers Kommune og Vandmiljø Randers

Arkitekt

  • C.F Møller

Rolle

  • Ingeniørrådgiver

Vi lokker storken til Randers

Storkengen i Vorup et område med vand og natur, der skal være med til at klimasikre bydelen i Randers.  Randers Kommune og Vandmiljø Randers er gået sammen om dette ambitiøse projekt, der for alvor tager hul på klimatilpasning af byen. Dele af Randers ligger lavt mod Gudenåen og fjorden. Derfor er der brug for klimatilpasningstiltag for at sikre byen.

I det projektet bliver regnvand fra tage, parkeringspladser og veje i Vorup ledes ned til Storkeengen, hvor vandet renses i vådområder, før det ledes ud i Gudenåen. Ved en almindelig mængde regn ledes regnvandet i ledninger under jorden, men når ekstremregnen sætter ind, kan vandet føres ned mod Storkeengen ad særlige skybrudsveje.

Storkeengen

C.F. Møller illustration

Nyt dige giver adgang til naturen

Som en del af projektet bygges et nyt dige mellem Storkeengen og Gudenåen. Diget skal sikre en ordentlig rensning af regnvandet og beskytte de lavtliggende dele af Vorup. Derved kan randrusianerne kan samtidig får adgang til naturen på en helt ny måde.  

Klimatilpasning står højt på dagsordenen hos Vandmiljø Randers, hvor vi blandt andet bruger mange ressourcer på separatkloakering. Derfor er vi også glade for at være med i et projekt, der i så høj grad bidrager positivt til byens udvikling, og hvor vi får synliggjort nogle af de tanker om klimatilpasning, der er så centrale i vores daglige arbejde
Peter Christensen Direktør i Vandmiljø Randers.
Storkeengen

C. F. Møller illustration

Skabt til at håndtere 100-års hændelse

WSP er rådgiver på de ingeniørtekniske aspekter i samarbejde med arkitektfirmaet C.F. Møller som er involveret i projektets landskabsarkitektoniske aspekter. Projektet er dimensioneret til at håndtere regnmængder, der som minimum svarer til en 100-års hændelse i 2100 samt sikre mod en stormflod svarende til en 100-års hændelse i 2100.