Regnvandsanlæg i Everglades

Det store C-44 reservoir/regnvandsanlæg (STA) er et projekt, der dækker næsten 10.000 hektar i Sydflorida. Projektet er et forsøg på at forbedre vandkvaliteten i Florida, Everglades.


Kunde

  • South Florida Water Management District (SFWMD)

Status

  • Afsluttet

Det store C-44 reservoir/regnvandsanlæg (STA) er et projekt, der dækker næsten 10.000 hektar i Sydflorida. Det var engang et stort område med naturlige vådområder, men store dele af jorden overgik til landbrug i midten af det 20. århundrede, efter at Herbert Hoover dæmningen blev opført, som næsten lukkede ned for Lake Okeechobee. Dæmningen reducerede nemlig strømmen af vand ind i regionen væsentligt.

Projektet kommer til at koste 670 millioner DKK og er en del af en omfattende restaureringsplan i Everglades (CERP), hvor man har tilrettelagt en langsigtet plan for genopretning, beskyttelse og bevarelse af vandressourcerne i det centrale og sydlige Florida, inklusiv Everglades. Regnvandsanlægget omfatter 51 km volde, 48 km kanaler og 63 byggerier.

WSP blev hyret af South Florida Water Management District (SFWMD) til at bistå projektet med byggeledelse på det store C-44 reservoir/regnvandsanlæg, som skal opsamle vand fra C-44 vandvindingsområdet og behandle det før det bliver ledt tilbage til C-44 kanalen. Projektet er et forsøg på at forbedre vandkvaliteten i Florida, Everglades. 

C-44 kanalen leder vand ud i Indian River Lagoon og St. Lucie flodudmunding. I de sidste mange år, har der været høje niveauer af forurenet overfladevand, som har påvirket de lokale beboere og virksomheder.  

Formålet med C-44 Reservoiret/STA-projektet er at bygge vådområder, kanaler, gennemløb, vandafledning og volde, som kan indkapsle den lokale afstrømning fra C-44 vandvindingsområdet og behandle det naturligt for derefter at returnere det til C-44-kanalen. Det vil også blive muligt at kontrollere, at ferskvand løber ud i flodmundingerne, så man undgår pludselige udledninger af ferskvand i Indian River Lagoon. 

Your project in numbers

Hektar
3,400
GNS. Vand dybde
5 meter
Pumpestationens kapacitet
3 mio. m3 pr. dag

VORES ROLLE PÅ PROJEKTET

WSP samarbejdede med SFWMD for at sikre, at STA-projektet lever op til gældende standarder og samtidig opfylder de mål, som der er blevet sat for at højne vandkvaliteten. STA-Regnvandsanlægget skal kunne opsamle 65 procent af den gennemsnitlige årlige afstrømning af regnvand i C-44-bassinet. Med en gennemsnitlig vanddybde på 4,5 meter, og et område der dækker 3.400 hektar jord, vil vandreservoiret være i stand til at opbevare 60 milliarder liter vand. Pumpestationen vil være i stand til at pumpe vand ind og ud af reservoiret med en fart på 1.100 kubikfod per sekund, eller hvad der svarer til ca. 2700 millioner liter vand per dag. Når processen er gennemført, returneres vandet til kanalen, så det kan blive ledt videre til St Lucie flodudmunding.  

Projektet vil forbedre vandkvaliteten, da det vil reducere niveauet af næringsstoffer, pesticider, herbicider og andre forurenende stoffer, som på nuværende tidspunkt bliver ledt ud i floden. Projektet vil også reducere strømmen af udledt vand, der normalt kommer ved en stormflod, hvilket resulterer i at skader på økosystemet minimeres.

INNOVATIVE LØSNINGER

På grund af projektets størrelse, var det nødvendigt at teste en stor mængde materiale, så man havde noget grundig data. WSP udarbejdede derfor en søgbar database, hvor man kan udarbejde rapporter, landkort over området og analyser på en nem og korrekt måde.

FUTURE READY

Projektet er en stort skridt på vejen mod at fremtidssikre St Lucy flodudmunding. Ved at kontrollere vandudledning i kanalen, beskytter man en af den mest mangfoldige marinemiljøer i USA.