TEC - H.C. Ørsted Gymnasiet

TEC H.C. Ørsted Gymnasiet får nye lokaler, der skal afspejle uddannelsens faglige værdier og skabe plads til kreativ og alternativ læring.Beliggenhed

  • Lyngby, Danmark

Kunde

  • Teknisk Erhvervskole Center

Status

  • 2018-2020

Arkitekt

  • Kant Arkitekter & Thing Brandt Landskab

Rolle

  • Delt rådgivning

Innovativt byggeri med inspiration fra H.C. Ørsted

TEC gymnasiets ønske om en bygning, der udfordrer traditionelle undervisningsmetoder og som nytænker udformningen af undervisningslokaler, forankres gennem innovative ideer om inddeling og indretning af rum. Det nye gymnasium kommer til at have lokaler, der opfordrer til kreativ tænkning og som har zoneopdelte lokaler, der giver plads til gruppearbejde. Bygningen skal fungere som en læringslegeplads, hvor arkitektur og indretning giver plads til både teori og praksis.

Byggeriet er samtidig inspireret af H.C. Ørsted tanker om elektromagnetisme, der er tænkt ind i bygningens design, hvor undervisningslokaler, trapper og møderum er designet som spoler. Ligeledes bygges en støjvæg, der afskærmer gymnasiet fra Helsingørmotorvejen, som reflekterer gymnasiebygningens arkitektoniske stil og forener bygning og støjafskærming.

img-TEC

Elektromagnetismen er tænkt ind i designet, hvor undervisningslokaler, trapper og møderum er designet som spoler

Baseret på gymnasiets faglige visioner

WSP samarbejder på projektet med entreprenør Anker Hansen & Co, Kant Arkitekter A/S og Thing Brandt Landskab, der sammen skal skabe rammerne for TEC H.C. Ørsted gymnasiets faglige visioner inden for teknologi og videnskab. Det 8000m2 nye gymnasium rummer 10 spor, der svarer til ca. 700 gymnasieelever, og særligt for byggeriet er gymnasiets ambition om at skabe rum for kreativ indlæring og alternative undervisningsformer. Med Helsingørmotorvejen som tætteste nabo er det samtidig en udfordring at skabe støjafskærming, der passer sammen med byggeriets overordnede ambition.

WSP står for ingeniørrådgivningen på projektet dækkende konstruktioner, installationsfagene samt ydelser omkring LAR, brand og akustik. Byggeriet er inspireret af H.C. Ørsted tanker om elektromagnetisme og undervisningslokaler, trapper og møderum er designet som spoler.