Ungdomsøen: Middelgrundsfortet renoveres

I 2015 købte spejderne Middelgrundsfortet for 20 millioner DKK med økonomisk støtte fra Nordea-fonden og A. P. Møller Fonden. Deres vision er at skabe en platform for unge mennesker, som er bygget op omkring fritidsliv, fællesskaber og samarbejde.


Beliggenhed

  • København, Sjælland, Danmark

Værdi

  • 120 millioner DKK

Status

  • 2016 - 2019

WSP hjælper med at bringe Middelgrundsfortet til live igen

Middelgrundsfortet er et unikt stykke danmarkshistorie, som blev opført som en del af Københavns befæstning under Christian IX i årene 1890-1894. Middelgrundsfortet er i dag en af verdens største kunstige/menneskeskabte øer, som ikke er landfast, og blev helt frem til 1984 brugt til militære aktiviteter. Efter lukning af de militære aktiviteter i 1984, bliver Middelgrundsfortet bygningsfredet, og i 1994 tillige beskyttet som fortidsminde.

Med økonomisk støtte fra Nordea-fonden og A. P. Møller Fonden købte spejderne i 2015 Middelgrundsfortet for 20 millioner DKK. Deres vision er at skabe en platform for unge mennesker, som er bygget op omkring fritidsliv, fællesskaber og samarbejde. En ungdomsø som skabes og drives af engagerede unge, som har brug for et sted til at afholde sociale aktiviteter, events, workshops, kurser mm.

img-Middelgrundsfortet

Søfortet omdannes til et samlingssted for unge

Før ungdommen kan tage det gamle søfort i brug, skal fortet igennem en omfattende renovering både indvendigt og udvendigt. Der skal etableres tidssvarende faciliteter med kontor, formidlingsrum, forskellige samlingsrum og grupperum, et stort spisehus, køkkenfaciliteter samt mere end 500 sovepladser med tilhørende bade- og toiletforhold. Øen er bygningsfredet og et fortidsminde, hvilket har givet en del udfordringer, da man så vidt muligt skal bevare det originale udseende fra 1890. Den unikke natur på øen skal tillige både danne ramme om udfordrende adventureaktiviteter, kulturfestivaller, amfiteater, debatarrangementer samt mødesteder.

Øen forventes at blive indviet i foråret 2019, men de er allerede begyndt at tage imod henvendelser fra grupper, som ønsker at bruge de fantastiske omgivelser til deres sommerarrangementer.


Mulighed for en 100% CO₂-neutral ø i fremtiden

Der har været stor fokus på at arbejdet udføres med minimal belastning af miljøet og med bæredygtige installationer, der på sigt kan blive 100 % CO₂-neutrale. Herudover er der etableret nye tekniske installationer herunder ventilation, varme og køl, el, fiber, vand og kloak, som sikrer, at Middelgrundsfortet kan fungere efter nuværende normer og med et tidssvarende kvalitets- og funktionsniveau. Det har krævet nytænkning af originale løsninger, som har skulle tilpasses inden for de fysiske fredet rammer samt nye tekniske bæredygtige løsninger, som bl.a. varmepumpeanlæg som anvender havvand til opvarmning af fortet.


Ønsker du at finde ud af mere om spejdernes vision for projektet, eller vil du gerne ud og se øen med egne øje?

Så tag endelig kontakt til projektorganisationen, som står for at drive Ungdomsøen. Spejderne har arrangeret events i løbet af hele sommeren, og når først alt er helt på plads, så vil det også være muligt at leje deres faciliteter til møder og konferencer.

Læs mere her:

Kontakt Ungdomsøen