Västhamnsverket

Västhamsverket i Helsingborg skulle konverteres til et 100% biobrændsel kraftværk fra at have været 100% kulfyret. Det var et banebrydende projekt, da en konvertering i dette omfang ikke havde været forsøgt før. Projektet er derfor yderst relevant og sætter et godt eksempel for resten af verdens kraftværker.
Beliggenhed

  • Helsingborg, Scania, Sverige

Kunde

  • Öresundskraft

Værdi

  • N/A

Status

  • Færdiggjort

Västhanmsverket i Helsingborg var et af Sveriges største kulfyrede kraftværk, og da Sverige valgte at indføre en generel Co2-afgift, blev en konvertering af Västhamnsverket derfor prioriteret højt. 

Helsingborgs energiselskab, Öresundskraft, hyrede WSP til at stå for konverteringen af værket. Projektet blev udført i to faser og var i gang i flere år.

Vores rolle på projektet

Den 200 MW kedel blev i første fase af projektet modificeret til at fyre med 50% biomasse og 50% kul – i dette tilfælde træpiller.

Det var WSP’s ansvar at sikre, at brændstofhåndteringssystemet fungerede optimalt og kunne varetage den nye type brændstof. Man skulle derudover finde på en løsning, for at sikre, at møllen ikke antændte træpillerne, før de nåede kedlen. Man løste dette problem ved at modificere kedlen, for at få den til at recirkulerer røggasserne, for at reducere iltindholdet i møllerne.

Man installerede derudover et vakuum rensningssystem for at fjerne støv fra træpillerne, og eksplosionsdøre blev etableret ovenover opbevaringspladsen. Et konverteringsprojekt i denne skala havde aldrig været forsøgt før, så der var generelt stor interesse i projektet og industrien opfordrede WSP til at dele deres resultater. WSP teamet fremlagde derfor projektrapporter og resultater ved flere internationale energikonferencer.

Den efterfølgende fase blev implementeret i årene 2000 til 2006, hvor hele anlægget skulle omdannes til at fyre med 100% biomasse. Varmebalancen i anlægget blev ændret, og man blev derfor nødt at ændre og opgradere kedlens struktur, så røggasserne blev nedkølet korrekt. Man blev også nødt til at ændre rensningsprocessen, hvor man fjerner sod, snavs og støv fra overflader, da dette system skulle tilpasses de nye brændstoffer. Der var konstant overvågning af anlægget, for at sikre forsat effektiv produktion.

Ved projektets afslutning havde WSP formået at bibeholde anlæggets effektivitetsniveaue, hvilket var en stor præstation givet vanskelighederne forbundet med konverteringen.

WSP stod ikke kun for design, men hjalp derudover kunden med indkøb af udstyr og stod for at overvåge kedlens ydeevne i to år, med det formål at udvikle et computer program, så andre kunder kan bruge den indsamlede data til andre lignende projekter.