Vordingborg Havn

Vordingborg Havn har vokseværk og udbygges til en regional erhvervshavn.


Beliggenhed

  • Vordingborg, Danmark

Kunde

  • Vordingborg Havn

Status

  • 2015-

Rolle

  • Bygherrerådgiver

5 etaper til vands og til lands

Udviklingen har været gunstig for Vordingborg Vesthavn – godsomsætningen stiger, søtransport har politisk medvind, og byggeriet af Storstrømsbroen giver havnen en central placering. Derfor har havnen og Vordingborg Kommune besluttet, at kapaciteten skal udvides, så havnen bliver mere brugbar og attraktiv.

Projektet realiseres i fem etaper, og udvidelsen foregår både til lands og til vands, hvor omkring 40 ha opfyldes med overskudsjord og askeslagge. De første etaper omfatter byggemodning af havnearealer på ca. 70.000 m² og omfatter byggeri på eksisterende land, etablering af et anløbsbassin til en ny kaj og veje, der skal betjene de nye havnearealer.

Efterfølgende skal der i tredje etape etableres op til 350 m kajgade med tilstødende havnearealer på eksisterende land, mens der i etape fire og fem etableres de resterende arealer ved opfyld af områder, hvor der i dag er vand.

img-Vordingborghavn

Vordingborg Havn

Vi har oplevet samarbejdet med WSP som særdeles velfungerende og effektivt. Medarbejderne arbejder hurtigt på opgaverne, og de er nemme at få fat i og lave aftaler med. Desuden har WSP et stort, professionelt netværk udadtil, hvor de kan trække på ressourcer fra fx myndigheder og andre relevante kompetencer
Jan-Jaap Cramer Maritim udvikling og havnefoged ved Vordingborg Havn


Fast styring når bølgerne går højt

At udvide en havn på 400.000 m2 er en spændende og omfattende opgave. Som bygherrerådgiver er WSP dybt engageret i alle processer, og projektet involverer medarbejdere på tværs af hele organisationen. Opgaverne spænder bredt og er ofte ikke endeligt definerede – eller bliver med kort varsel ændret og dermed forudsætningerne for ansøgninger og miljøvurderinger. Det stiller store krav til en agil projektorganisation og fleksible medarbejdere, der til gengæld får en afvekslende og udfordrende hverdag.

Det omfattende anlægsarbejde kræver blandt andet opfyldning med 1,7 mio. m3 jord. Det svarer til godt 260 gange Rundetårn.