Vand

Klimaændringer og befolkningsvækst har lagt pres på vores vand- og spildevandsinfrastruktur, og det er derfor vigtigt, at vi formår at fremtidssikre vores vandressourcer og vores vandforsyning så vores vandværker kan fortsætte med at levere rent drikkevand til Danmarks befolkning .

Vi hjælper kommuner, vandværker og private kunder med finde de rigtige løsninger på deres vandproblemer, og vi rådgiver om alt fra klimatilpasning og stormflodssikring til nyopførsel og renovering af vandværker og ledninger.