Busser og BRT-systemer

WSP hjælper vores kunder med design og implementering af busruter og BRT-systemer. Vi varetager hele processen inklusiv busbaner, stationer og vedligeholdelsesfaciliteter.

Bus Rapid Transit (BRT) er en af de hurtigst voksende offentlige transportsystemer. Mere end 200 byer verden over tilbyder nu BRT-løsninger, som en del af deres offentlige transportnet. Dette er ikke så overraskende, da BRT-systemer opnår resultater, der i mange tilfælde er lige så effektive som jernbaneløsninger, men hurtigere at implementere og mindre omkostningskrævende. BRT-systemer er fleksible og kombinerer stationer, busbaner og informationsteknologi i ét dedikeret og integreret system. WSP har bidraget til BRT-projekter over hele verden, herunder nogle meget avancerede systemer, der kombinerer den nyeste teknologi med effektive og skånsomme køretøjer, stationer og signaleringsprogrammer.Vi hjælper med finansieringsstrategier og implementering af BRT-systemer. Vi tilbyder følgende tjenesteydelser:

 • Strategisk rådgivning
 • Planlægning og implementering af forundersøgelser og miljøundersøgelser
 • Modellering/prognoser af passagertal
 • Forprojektering og hovedprojektering
 • Arkitektydelser i forbindelse med BRT-stationer
 • Trafikplanlægning og modellering
 • Intelligente transportsystemer
 • Tjenesteydelser under anlægsfasen
 • Vurdering og planlægning af sikkerheden
 • Indkøb af køretøjer, systemer og tekniske ydelser
 • Byplanlægning og planlægning af stationsområder
 • Indkøb og specificering af rullende materiel

CO2-neutrale bussystemer

WSP ønsker miljørigtige løsninger, og vi fokuserer derfor hovedsageligt på el-busser og brintbusser. Vores rutesimulationsmodel hjælper kunder til forstå fordelene ved elektriske busser set i forhold til ruter og passagerer. Vores interne database over el-busser, som beskriver ydeevne og levetid, gør det derudover let for os at udregne de samlede ejeromkostninger. Vi trækker gerne på vores globale vidensbank, hvilket gør, at vi kan levere topmoderne løsninger baseret på erfaring fra vores bus og BRT-projekter verden over.

Download vores guide til en CO2-neutral bussektor
Pie-ix Bus Rapid Transit

 Pie-IX Bus Rapid Transit er et integreret pendlerprojekt, som skal forbedre transportnettet og give liv tilog understøtte en stor åben hovedgade igennem Montreal.

Verdensklasses bussystemer

Mange bussystemer har brug for at blive opdateret i henhold til nye teknologier og stigende passagertal, og WSP har i flere tilfælde gennemgået drift og vedligeholdelse for kunder, som ønsker at modernisere deres bussystemer. 
WSP er en ’one stop shop’, som kan levere integrerede bussystemer, som lever op til kundens og brugernes behov. Vi varetager hele processen og står for alt lige fra indkøb af køretøjer til udvikling af busruter og vedligeholdelse:

 • Bussystemer - Standard procedure
 • Ruteoptimering
 • Stationer
 • Strategi for billetpriser
 • Passagertal og økonomisk modellering
 • Tilstandsvurdering og optimering af levetid
 • Asset management strategi
 • Vedligeholdelse og uddannelse af personale
 • Indkøb af busser
 • Kvalitetskontrol af busser
 • Undersøgelser af alternative brændstoffer (CNG, hybrid, brint)
 • Forundersøgelser af el-køretøjer
 • Forskrifter og kontrakt
 • Resultatindikatorer for busdrift
 • Projektering af vedligeholdelsesfaciliteter