Byer

Hver by er i sig selv en lille mikrokosmos, som er ligeså kompleks som de mennesker, der bor der.


Lande over hele verden oplever i større eller mindre grad urbanisering, og det er derfor vigtigt, at byerne formår at udvikle sig i takt med at indbyggertallene stiger. Mellem 1995 og 2015 er antallet af megabyer  – en by med mere end 10 millioner indbyggere – gået fra 14 til 19 på verdensplan, hvilket er mere end en fordobling. Små og mellemstore byer huser i mellemtiden 59% af verdens befolkning, og de vokser fortsat med hastig fart. Samtidig står verden over for en række udfordringer, blandt andet en aldrende infrastruktur, som man bliver nødt til at tage hånd om inden for en nær fremtid, hvis byerne skal forblive effektive.

Innovative ideer som forbedrer samfundet

I WSP interesserer vi os for din by, fordi det også er vores hjem. Vi sørger for at være til stede i lokalmiljøet, og det er vores lokale teams rundt omkring i Danmarks byer, som kender deres egen by bedst. Det er derfor vores lokale teams, som skal skabe grundlaget for en infrastruktur i de individuelle byer. Infrastruktur skal kunne tilpasses over tid, i takt med at vores livsstil ændres og nye teknologier springer frem. Byplanlægning går ikke kun ud på at skabe en by, der matcher nutidens behov. Når vi designer byer, er det vigtigt, at vi tager højde for den fremtidige udvikling, uden at vi glemmer at sikre beskæftigelse og komfortabel beboelse for indbyggerne. 

Der er også et presserende behov for at reducere brugen af energi og vand i de større byer samt mængden af affald, de producerer. Dette kræver dog en væsentlig ændring af vores tankegang og livsstil, og der er derudover mange politiske og økonomiske hindringer, som skal overkommes. Den fremtidige økonomiske vækst vil hovedsageligt være koncentreret til byerne, og det er vigtigt, at vi formår at adskille denne fremgang fra negative miljøgener og sociale problematikker, så vi ikke bidrager til en forkert samfundsudvikling. I WSP skaber vi innovative og omkostningseffektive løsninger, der gør vores lokalsamfund bedre at bo i, og som gør, at vi kan leve op til vores kunders krav og behov, så vi i fællesskab kan skabe en bedre by og en bedre infrastruktur.   

Vi kombinerer lokal indsigt med global erfaring

WSP har over 50 års erfaring med infrastruktur, og vores projektledere og by-udviklere har den tekniske ekspertise, der skal til, for at levere infrastrukturprojekter til tiden og inden for budget. Vores portfolie omfatter projekter af varierende størrelse og omfang fra hele verden.