Byer

Hver by er i sig selv en lille mikrokosmos, som er ligeså kompleks som de mennesker, der bor der. Det er derfor vigtigt, at vi udvikler vores byer, så de imødekommer fremtidens klimaudfordringer, samtidig med at de lever op til indbyggernes behov for boliger, infrastruktur, grønne arealer, sociale samlingspunkter mm.


Lande over hele verden oplever i større eller mindre grad urbanisering, og det er derfor vigtigt, at byerne formår at udvikle sig i takt med at indbyggertallene stiger, så vi undgår store miljømæssige og sociale konsekvenser. Urbaniseringen sætter høje krav til infrastrukturen og pladsudnyttelsen i byerne, samtidig med at vi ikke kan gå på kompromis med grønne arealer og bæredygtige løsninger. Små og mellemstore byer huser nu 59% af verdens befolkning, og de vokser fortsat med hastig fart, så det er en udvikling, som man ikke kan se bort fra. Samtidig står verden over for en række udfordringer, blandt andet en aldrende infrastruktur og klimaforandringer, som man bliver nødt til at tage hånd om inden for en nær fremtid, hvis byerne skal forblive effektive.

Innovative ideer som forbedrer samfundet

I WSP interesserer vi os for din by, fordi det også er vores hjem. Vi sørger for at være til stede i lokalmiljøet, og det er vores lokale teams rundt omkring i Danmarks byer, som kender deres egen by bedst. Det er derfor vores lokale teams, som skal skabe grundlaget for en bæredygtig og klimavenlig bydudvikling. Det er vores ansvar, at skabe bydele, hvor vandafledning, biodiversitet, el- og vandforbrug samt grøn infrastruktur er indtænkt i processen fra start. Desuden skal infrastrukturen kunne tilpasses over tid, i takt med at vores livsstil ændres og nye teknologier springer frem. Byplanlægning går derfor ikke kun ud på at skabe en by, der matcher nutidens behov. Når vi designer byer, er det vigtigt, at vi tager højde for den fremtidige udvikling, uden at vi glemmer at sikre beskæftigelse og komfortabel beboelse for indbyggerne. Vi er med igennem hele processen fra start til slut, og da byudvikling berør mange forskellige interessenter, er det afgørende at involvere de rette organisationer, myndigheder og brugere tidligt i processen. Vi baserer vores arbejde på mange års erfaring fra byudviklingsprojekter, hvor vi har leveret løsninger, der involverer vandhåndtering, vandets kredsløb, bygninger og veje, afløbssystemet og ikke mindst inddragelse af borgerne. Hele vejen fra idé og planlægning til projektering og færdigt projekt. 

Vi er stolte af at kunne skabe innovative og omkostningseffektive løsninger, der gør vores lokalsamfund bedre at bo i.
img-irmabyen

Irmabyen

Projekterfaring fra hele verden

WSP har over 50 års erfaring med infrastruktur- og byudviklingsprojekter, og vores projektledere og byudviklere har den tekniske ekspertise, der skal til, for at levere  større projekter til tiden og inden for budget. Vi har blandt andet været rådgivere på Irmabyen, som er Rødovres nye, bæredygtige landsby, hvor urban arkitektur forenes med åbne områder, lokalt kulturliv og bæredygtighed. IrmaByen bliver 135.000 m2 og kommer til at huse omkring 3.000 beboere i parcelhuse, rækkehuse og lejligheder med 'kaffetårnet' og pladsen omkring som hjertet i bebyggelsen med faciliteter til sport, indkøb og sociale aktiviteter til byens beboere og besøgende. Det er et stort projekt, hvor bæredygtighed, vandafledning og byggeriets virkning på miljøet været omdrejningspunkt for undersøgelser og løsninger fra start af. Vi har desuden en lang portfolio af projekter af varierende størrelse og omfang fra hele verden herunder Lu'Luat Al Raha, som er et fantastisk bygningsprojekt, der omfatter 82,4 hektar på en nyinddraget Ø beliggende ved Al Raha-stranden i Abu Dhabi. Projektet omfatter boliger, butikker og erhverv samt fritids- og kulturfaciliteter. 

WSP byindeks

WSP lavede i 2018 et byindeks, hvor vi sammenligner verdens byer på baggrund af en række parametre: Urbanisering; befolkningstæthed og vækst, digital disruption, mobilitet, forsyningssystemer og klimaforandringer. Vores byindeks giver et overblik over, hvordan byerne forbereder sig på disse fremtidige trends, og hjælper byudviklere og beslutningstagere med at skabe en fremadrettet byudviklingsstrategi.

Læs mere her