Energi

Vi hjælper vores kunder med at imødekomme den stigende efterspørgsel af energi, og vi kan samtidig garantere en sikker og pålidelig energiforsyning. I WSP ønsker vi en bæredygtig verden, og vi arbejder derfor hårdt på at finde energiløsninger, som reducerer udledningen af drivhusgasser og ikke skader miljøet


Energisektoren er i øjeblikket i gang med at blive transformeret: Vi ser nye økonomiske magtbalancer, ressourcemæssige begrænsninger, teknologiske fremskridt, en stor befolkningsvækst og en større urbanisering.

Vi oplever derudover en industrialisering af vækstøkonomierne, et højere energiforbrug samt miljømæssige udfordringer og ressourcemangel. Dette er alle er globale tendenser, som kommer til at have en stor indvirkning på energisektoren.

Vi kan ikke regne med at have ubegrænset adgang til energi i fremtiden, og klimaændringer bliver ligeledes et større og større problem. Hvordan vi producerer, behandler, distribuerer og bruger energi, bliver en stor udfordring for morgendagens samfund, og vi bliver derfor nødt til at sikre adgang til billig og ren energi. 

Hvis vi skal kunne tilpasse os de uundgåelige forandringer, samtidig med at vi skaber bæredygtige energisystemer og bekæmper klimaforandringer, så skal både regeringer og virksomheder engagere sig og være med til at sætte dagsordenen. Vi skal forbedre energieffektiviteten og fremme vedvarende energi, men det er også vigtigt at implementere innovative strategier og forretningsmodeller, som tager højde for de fremtidige udfordringer, hvis vi vil have en pålidelig energiforsyning i fremtiden. 

WSP varetager alle dele af processen fra ideudvikling og planlægning til hovedprojektering, projektledelse og idriftsættelse, og vi hjælper kunder fra alle sektorer med at imødekomme den stigende efterspørgsel af energi. I samarbejde med vores kunder, arbejder vi på at reducere vores forbrug og udledning af drivhusgasser, og vi udarbejder innovative energiløsninger, så vi kan skabe en bæredygtig fremtid.

Vi kan tilbyde vores kunder ydelser inden for produktion og forsyning af energi fra vand, sol, vind, biomasse, jord, kompost, affald og diverse former for overskydende energi.

Copenhagen Malmö Port 2

Energisyn for Copenhagen Malmö Port

Vedvarende energi og bedre teknologi

Onshore og offshore vindenergi, solenergi, termisk energi, bioenergi og vandkraft kommer til at spille en væsentlig rolle i fremtiden. I samarbejde med vores kunder, arbejder vi på at udvikle alternative energikilder for at mindske brugen af fossile brændstoffer. Vi har en yderst nuanceret portfolie af energiprojekter, som illustrerer, hvordan vi i mange år har hjulpet vores kunder med at identificere, etablere og minimere risici. Vi vil skabe en bæredygtig fremtid, og vi tilbyder derfor vores kunder holistiske og skræddersyede løsninger, både når det kommer til større energianlæg, men også i forhold til mindre faciliteter, eller i forbindelse med generelle energistrategier.

Vi rådgiver vores kunder igennem hele projektets livscyklus fra forstudier og projektering til drift og vedligeholdelse samt afvikling. Vi bistår med hjælp under forstudierne, hvor vi leverer rådgivning vedrørende tekniske, økonomiske og miljørelaterede problemstillinger, og vi hjælper derudover vores kunder med projektering og energisimuleringer under anlægsfasen. Vi leverer også serviceydelser til langsigtet driftsledelse.

Produktion og forsyning

Vi har stor erfaring med traditionelle produktionssystemer, men vi følger udviklingen på området nøje og holder os opdaterede med nye teknologier og systemer.

Vores energikonsulenter bliver bakket op af vores internationale bagland, hvor de kan indhente viden fra ingeniører, strategiske rådgivere, miljøkonsulenter og klimaeksperter. Vi kan derfor levere helhedsorienterede og integrerede løsninger på højt niveau.