Fremtidens transportformer

Vores transport og infrastruktur står over for en ny epoke, hvor nye og innovative transportformer vil komme til at sætte dagsordenen. Selvkørende enheder med opkobling til internettet har især potentiale til at ændre vores infrastruktur og mobilitet, som vi kender det i dag. Helt fra hvordan vi pendler til og fra arbejde, til hvordan vi planlægger og udvikler vores infrastruktur i byerne