Fremtidens transportformer

Vores transport og infrastruktur står over for en ny epoke, hvor nye og innovative transportformer vil komme til at sætte dagsordenen. Selvkørende enheder med opkobling til internettet har især potentiale til at ændre vores infrastruktur og mobilitet, som vi kender det i dag. Helt fra hvordan vi pendler til og fra arbejde, til hvordan vi planlægger og udvikler vores infrastruktur i byerneWSP har i flere år samarbejdet med eksperter og nøglepersoner fra hele verden, for at finde ud af, hvordan førerløse biler vil komme til at påvirke den lokale infrastruktur. Vi samarbejder med statslige og private transportfirmaer for at finde ud af, hvor de er i dag, og hvad de ønsker at opnå med de nye transportmuligheder og teknologier. Vi bistår med både strategisk rådgivning og vejledning i forbindelse med planlægning, implementering samt drift og vedligeholdelse.

WSP kan tilbyde vores kunder følgende ydelser:

  • Vi undersøger nuværende forhold for selvkørende transportmidler og udarbejder og etablerer nye mobilitetsløsninger
  • Vi indgår i offentlig-privat partnerskaber i forbindelse med pilotstudier og teknologisk udvikling
  • Vi gennemgår lovgivning på lokalt og regionalt plan og varetager myndighedsprocesser
  • Vi inkorporerer diverse politiske tiltag og længerevarende planer og tager ansvaret for den strategiske og økonomiske planlægning herunder driftsplanlægningen
  • Vi tager højde for den fremtidige udvikling, og vi sikrer derfor, at vores selvkørende og internetforbundne transportmidler kan opdateres og udvikles, så de passer til næste generations infrastruktur

 

Førerløse biler vil transformere vores byer

Selvkørende enheder (AV/C) betyder nye muligheder, men det vil samtidig give nogle udfordringer, som vi bliver nødt til at håndtere.

Internetforbundne køretøjer vil kunne afsende og modtage signaler fra andre køretøjer, fra gadebelysning og vejsensorer samt fra diverse andre enheder, og det vil resultere i en bedre og mere sikker køreoplevelse. Hvis biler derudover kan sætte deres passagerer af ved deres bestemmelsessted og derefter køre videre til en ny passager, så vil man ikke længere have behov for så mange parkeringspladser og denne plads vil dermed kunne bruges til andre formål. WSP har lavet undersøgelser, der viser, at et godt planlagt og udarbejdet system, hvor man både benytter sig af delebiler og privatejede køretøjer, vil øge de frie bebyggelsesområder med op til 20%. Der vil især have en stor indvirkning på vores bycentre, hvor pladsen i forvejen er trang. 

Førerløse biler

Politik og planlægning

Teknologien findes, og selvkørende enheder og nye mobilitetsmuligheder er dermed lige rundt om hjørnet. Disse nye muligheder udfordrer fundamentale holdninger og antagelser, som har været med til at forme og skabe vores infrastruktur gennem de sidste årtier. Der er derfor en vis usikkerhed omkring vores fremtidige transportsystemer, da vi sætter spørgsmålstegn ved den generelle fremtidige efterspørgsel, vores rejseadfærd samt det fremtidige behov for kapacitet og sikkerhed.

Vi kan ikke længere ignorere denne nye teknologi, så vi bliver nødt til at tage højde for disse nye transportmuligheder, når vi arbejder på nye projekter. Ved hjælp af intern og ekstern forskning og procesudvikling, hjælper WSP virksomheder og myndigheder med at etablere metoder, så de proaktivt kan udvikle nye transportpolitikker og vurdere forskellige fremtidsscenarier.

Vi har blandt andet flere partnere og projekter i gang i USA, hvor vi afprøver og tester nye teknologier. I Michigan er vi for eksempel i gang med at udvikle og implementere en ny teknologi i vejsiden, som kan kommunikere med køretøjer på vejbanen. Projektet foretages i Mcity, som er en falsk by etableret af University of Michigan. Byen har én af verdens første isolerede vejnet, som er 100% dedikeret til selvkørende og internetforbundne enheder.

WSP har desuden udarbejdet vores guide til kommunerne, New Mobility, som hjælper dem til at bestemme, hvilke ændringer og politiske tiltag, som bliver nødvendige, når de førerløse biler skal på gaden.

I Australien arbejder WSP på at forstå, hvordan indførelsen af selvkørende køretøjer vil påvirke vejoperatører, og vi laver derudover vurderinger af selvkørende og førerløse busser. Vi har desuden et samarbejde med Drive Sweden i Sverige, hvor målet er at blive klogere på, hvilke ændringer, der er nødvendige, hvis vi skal understøtte privat transport i fremtiden.