Kultur og fritid

I WSP fokuserer vi på at levere et byggeri som afspejler dets funktion, og vi går derfor meget op i at finde løsninger der inspirerer, underholder og oplyser brugerne.


Vi forstår os på kultur

Fritids- og kulturinstitutioner er en vigtig del af det danske samfund, og fungerer som samlingspunkter i lokalområdet, hvor venner, familie og naboer mødes på kryds og tværs. De er ofte nært forbundet med de rum, de indtager, og det handler derfor om at skabe steder, der vil inspirere og underholde generationer af besøgende, hvilket ikke er en let opgave. Om vi bygger museer, idrætsanlæg eller kulturhuse, så sørger vi altid for at bygge det op omring lokalmiljøet.Det er ikke alle rådgivere, som forstår sig på kulturelle projekter, men her i WSP forstår vi de udfordringer, som er forbundet med fritids- og kulturinstitutioner. Vi ved, hvor vigtigt det er at skabe fleksible konstruktioner, som kan formes og ændres til det specifikke formål, da bygningen ofte har mange forskellige brugere. Vi forstår, at to kulturprojekter aldrig er ens, og vi ser det derfor, som vores opgave at hjælpe bygherre med at skabe individuelle, arkitektoniske løsninger, som folk kan huske og genkende. Vi ved, hvor vigtigt det er skabe institutioner, som er baseret på fællesskaber, og som er relevante i den moderne tid vi lever i, samtidig med at de har lave driftsomkostninger og er lette at vedligeholde. Vi arbejder derfor tæt sammen med kommuner, kulturelle organisationer og lokalsamfundet på sådanne projekter da, der ofte er interesse og engagement fra flere forskellige sider, som det er vigtigt at varetage. 


DR koncerthuset

DR Koncerthus