Letbaner

WSP fremmer letbaneprojekter, da vi mener, at det kommer til at blive en integreret del af fremtidens byer.


Ekepserter i letbaner

Vi arbejder på letbaneprojekter verden over, og vi kan derfor indhente specialiseret viden og ressourcer fra en lang række internationale projekter. Læs mere om vores unikke projekter i vores letbanebrochure, som kan downloades via linket nedenfor.   

Download brochure
Københavns Letbane

Hovedstadens letbane

Letbaner skal fungere som en integreret del af fremtidens byer

Letbaner er blevet populære de seneste år. Både i Århus, Odense og København arbejder man på nye letbaneprojekter. Byerne vokser og man har derfor brug for mere fleksible og økonomiske løsninger, som bliver skræddersyet til de mindre bydele, og det er her, at letbaner kommer ind i billedet. Letbaner deler typisk kørebane med biler og busser, hvilket skaber en integreret trafik, som gør den offentlige transport mere tilgængelig, mere praktisk og mere bæredygtig. Det er samtidig en bekvem transportform, som skaber grobund for en økonomisk udvikling af området.

Sporvogne har i flere årtier været varetegn for flere storbyer i Europa, og det er tydeligvis en transportform, som er ved at blive populær igen. I WSP mener vi, at denne transportform har fået et comeback, og vi opfordrer vores kunder til at indtænke letbaner som en integreret del af morgendagens byer. Vores mål er at gøre bymiljøet mere attraktivt for både beboere og virksomheder. Vi planlægger, projekterer og implementerer integrerede letbanesystemer, som lever op til passagerernes behov og kundens krav. Vi lægger vægt på bæredygtighed, økonomisk udvikling af lokalområdet og letbanen skal, vigtigst af alt, bringe værdi til området og dets beboere.

Odense Letbane

ODENSE LETBANE

WSP har mange års erfaring med letbanesystemer i Danmark og udland

Vi arbejder i øjeblikket både på Odense Letbane og Hovedstadens Letbane, men vi har også været en del af stort set alle letbaneprojekter USA, Australien og UK, og vi har derfor adgang til international erfaring, som vi kan trække på her i Danmark. Vi arbejdede blandt andet på Manchester Metrolink i UK og letbanen i Los Angeles samt udvidelsen af letbanen i New Orleans i USA. Vi har derudover arbejdet med letbaner i UAE og i Canada, og har været en del af flere projekter i Sverige, herunder det store letbaneprojekt i Stockholm.

Man forventer, at Stockholms Letbane vil transportere 63.000 passagerer om dagen. Det er samtidig en bæredygtig løsning, som passer til området. Letbanen kommer til at køre gennem Norra Djurgårdsstaden, som er Stockholms store byudviklingsprojekt.

WSP leverede forprojektering og hovedprojektering for hele linjen inklusiv ni stoppesteder.

WSP ydede desuden følgende tjenesteydelser:

 • Vejprojektering
 • Landskabsarkitektur
 • Geoteknik
 • Byggemodning
 • Opmåling og kortlægning
 • Kabelføring
 • Akustik
 • Trafikanalyser
 • Vand og kloakker
 • VVM
 • Risikovurdering
 • Sikkerhed
 • 3D-modeller
 • Omkostningsvurderinger
 • Projektledelse   

 Vi etablerede et tværfagligt team af erfarne ingeniører, arkitekter, byplanlæggere, trafik og byggeplanlæggere, økonomer og miljøeksperter, der sammen udarbejdede en klar strategi for risikominimering og levering. 

Tramway City

TRAMWAY CITY I STOCKHOLM