Marin

Offshore anlægsprojekter kan være en udfordrende opgave, da både anlægstekniske og miljømæssige problemstillinger skal undersøges og beskrives, ofte med hjælp af særligt udstyr og dygtige fageksperter. I WSP er vi eksperter i marinforvaltning, og har i mange år hjulpet vores kunder med at skabe sikre projekter, der ikke skader havmiljøet.


Vi råder over innovativt teknisk udstyr og yderst kompetente havbiologer 

Anlægsprojekter på søterritoriet kan være en udfordrende opgave, men WSP leverer ekspertrådgivning og faglig sparring omkring arbejdet med at varetage de miljømæssige forpligtelser og udføre de nødvendige undersøgelser, redegørelser og ansøgninger i forbindelse med offshore projekter. Vores mange fagspecialister er eksperter i maringeologi, og udfører alle typer af undersøgelser fra geofysiske kortlægninger til ilægning af søkabler, hvor vi råder over foreksempel sonar, undervandsfotoudstyr, fjernstyret ubåd, erhvervsdykkere og både. Vi foretager også miljøvurderinger (VVM) og miljøkonsekvensvurderinger på det marine område, og vores havbiologer ved alt om marinbiologi, og bistår en lang række kunder med faglig viden om marine naturtyper, havpattedyr, fisk og marin bundfauna og -flora, ligesom vore erfarne planlæggere kan hjælpe dig igennem den omfattende proces. Vores eksperter bidrager til den seneste forskning på området, ved at bistå med innovative løsningsforslag. Vi deltog blandt andet i det EU-finansierede Intereg projekt, Baltic Blue Growth, i Østersøen, hvor vi etablerede en muslingeproduktion, som havde til formål at modvirke algeopblomstringer, iltsvind og fiskedød. Vi har også sat muslinger ud i Århus havn, for at undersøge om de kunne være med til at rense badevandet.
img-baltic blue growth

Baltic Blue Growth

Vi kan tilbyde vores kunder et professionelt naturlaboratorium

I vores naturlaboratorium undersøger vi en lang række forhold omkring både ferske og marine vande, hvis for eksempel en offentlig myndighed eller privat erhvervsvirksomhed har brug for at tjekke badevandet eller skaldyr for giftige alger, få foretaget fiskeundersøgelser eller få udarbejdet en beskrivelse af den marine bundfauna. Vores medarbejdere er erfarne prøvetagere, der selv indsamler vand- og faunaprøver til senere analyse i laboratoriet, og vi bistår vores kunder med alt fra naturundersøgelser til dataindsamling og analyse.