Miljø

Vi er generelt blevet mere miljøbevidste, og man oplever i større grad en efterspørgsel af bæredygtige løsninger. Miljøbeskyttelseslove bliver implementeret verden over, og det er virksomhedernes ansvar at overholde denne lovgivning, og det er her, at WSP kommer ind i billedet. Vi hjælper virksomheder og organisationer med at skabe en miljørigtig produktion, som ikke gør skade på naturen og omgivelserne.


Al menneskelig aktivitet påvirker det naturlige miljø, men vi er efterhånden blevet dygtigere til at minimere og begrænse miljøpåvirkninger fra projekter og produktionsprocesser. Vi anvender bedre metoder, som er mere afbalancerede, og som tager hensyn til miljøet, og vi sætter samtidig vores kunders behov i centrum, ved at levere aktuelle løsninger på konkrete problemstillinger. Vi hjælper vores kunder med at minimere risici og reducere potentielle indvirkninger, og vi sørger for, at de udnytter deres muligheder, når det kommer til at skabe miljørigtige løsninger.


Bæredygtige løsninger, som er skræddersyede til det enkelte projekt

I WSP har vi omkring 5.000 miljøeksperter på verdensplan. Vi udarbejder praktiske strategier, som skal beskytte, forbedre og genoprette det naturlige miljø, samtidig med at vi fremmer en ansvarlig udvikling. Vi deler ressourcer og kompetencer på tværs af landegrænser, og vi kan derfor etablere projektteams, der er skræddersyede til det enkelte projekt og den enkelte kundes behov. Vi kan dermed varetage samtlige projektfaser fra VVM-vurderinger og socioøkonomiske undersøgelser til forstudier, projektering, udførsel og drift. Vores eksperter fungerer som en forlængelse af kundens organisation, og vi anser det som vores opgave at være kundens betroede rådgivere og samarbejdspartnere.

img-sharing-our-insights

Vi arbejder på tværs af sektorer

Vores arbejde går på tværs af sektorer, og vi arbejder på alt fra transport- og infrastrukturprojekter til byggeriopgaver og industriprojekter. Alle projekter har en indvirkning på vores miljø i større eller mindre grad, og der vil derfor altid være brug for en miljøvurdering. Vi oprenser forurenede jordområder så de kan bruges igen, og vi udvikler og leverer bæredygtige strategier for verdens mest prestigefyldte virksomheder. Vi kan tilbyde vores kunder en lang rækker ydelser, og vores ekspertise omfatter alt fra brug af den nyeste og mest avanceret forskning til projektledelse og anlægsarbejde.

En fleksibel tilgang til en verden i udvikling

Globale klimaændringer og politiske tiltag påvirker vores arbejde og de projekter, som vi er involveret i, så det er vigtigt, at vi følger udviklingen. Digitale teknologier revolutionerer de værktøjer, vi benytter os af, og måden vi arbejder på, så vi sørger altid for, at vores eksperter holder sig opdaterede med den seneste teknologi og den nyeste viden inden for miljøområdet. Vi har et omfattende forskningsprogram, og vi udgiver regelmæssigt nye rapporter med vores forskningsresultater. WSP går op i miljøet, og vi ønsker at bruge vores evner og kapacitet til at skabe et velstående, fleksibelt og bæredygtigt samfund.