Mineindustri

I WSP varetager vi alle aspekter af minedrift – fra geologiske undersøgelser og ressourceberegninger over VVM og miljøundersøgelser til minedesign og etablering af konkrete mineprojekter.

Lokal ekspertise og global rækkevidde

I WSP Danmark og WSP Arctic har vi stor erfaring med at lave VVM og miljøundersøgelser  i forbindelse med minedrift i Grønland. Derudover har vi i WSP  en omfattende know-how med minesektoren fra Canada, Australien / New Zealand, Latinamerika, Finland, Sverige, Afrika, USA og England og vi  arbejder med vores kunders krav og interesser, uanset hvor de opererer i verden.


I WSP vægter vi samarbejde med vores kunder højt for at kunne skabe vellykket udvikling, udvidelse og drift af et mineprojekt og få det bedste ud af samspillet mellem forskellige grupper specialister.  Vores tværfaglige teams er kyndige indenfor levering af omfattende,  skræddersyede og omkostningseffektive projekt- og programleveringsløsninger og minerelaterede tjenester. De er dygtige til i hvert trin af minedriftens livscyklus at anvende avanceret teknologi til overfladebehandling og underjordisk minedrift, fra konceptuel design  til detaljeret konstruktion og  til minerafvikling og lukning. Uanset projektets fase har minimering af miljøpåvirkningen og sikring af høje sundheds- og sikkerhedsstandarder høj prioritet.

Få erfaren rådgivning

Vores ingeniører. geologer og biologer har sammen dybtgående specialviden,  der dækker alle aspekter af VVM og miljøundersøgelser, geologi, metallurgi og mineralforarbejdning, mineteknik, mineinfrastruktur og -vandhåndtering. 

Udover viden om minedrift, har vi i WSP også bred viden om jernbaner, veje og motorveje, havne, metaller, olie og gas, kraft og energi, tunneller og underjordisk konstruktion, som kan være værdifulde i forbindelse med et mineprojekt.-   

Har I brug for rådgivning  eller mere information om vores ekspertise indenfor minedrift og miljøundersøgelser. Kontakt os og lad os tage en dialog om, hvordan vi kan hjælpe.