Skoler og børneinstitutioner

Vi bestræber os altid på at etablere stimulerende og sikre læringsmiljøer, hvor samarbejde og kreativitet er i højsædet, så vi kan være med til at understøtte en kristisk tankegang og god indlæring. Vi varetager alle typer projekter fra vuggestuer og børnehaver til større skoler og universiteter.


Bæredygtige og helhedsorienterede designs

Der bliver stillet høje krav til vores børn og unge, og der skal derfor også stilles høje krav til vores institutioner og skoler. I WSP designer vi alt fra institutioner og børnehaver til skoler og universiteter, og vi sørger altid for at levere et helhedsorienteret design, hvor teknologi, sikkerhed og bæredygtighed indtænkes i designet fra starten af. Vi prøver på at forbedre luftkvalitet, komfort, kvalitet, lys og akustik ved at tænke innovativt og designe unikke løsninger til det enkelte projekt, og vi mener desuden, at bæredygtighed er noget, som vores børn og unge skal lære fra barns ben af, og det skal derfor også være en naturlig del af deres læringsmiljø. Vi designer lav-energi bygninger, og vi tænker altid på miljøet i forhold til vandforbrug, valg af materialer og arealanvendelse.

img-skolen p duevej

Skolen på duevej

Vi skaber unikke løsninger, som lever op til brugernes behov

Vi yder altid en stor indsats for at inddrage brugerne, bygherre og lokalmiljøet tidligt i processen, da et godt samarbejde skaber gode resultater. Uddannelsesinstitutioner fungerer nemlig som en del af lokalmiljøet, og skal derfor også passe naturligt ind i omgivelserne, samtidig med at de lever op til brugernes behov. Det handler nemlig ikke bare om at bygge en bygning. Det handler om at udvikle nærmiljøet, da skoler og institutioner ofte fungerer som sociale knudepunkter i vores samfund. Vi har blandt andet været med til at udvide Skolen på Duevej, hvor ønsket var at skabe en folkeskole, der skulle være til gavn for både eleverne og hele lokalsamfundet.  Skolen på Duevej blev omdannet til et fleksibelt hus, der kan imødekomme ændrede behov med nye klasselokaler, projektrum og fysiklokale, samt nyetableret multisal, basislokaler, og personalefaciliteter.  Skolegården gennemgik også en omfattende forandring, hvor man etablerede et legefuldt landskab for både indskoling, mellemtrin og udskoling, som samtidig er funktionel i hverdagen. I udformningen af skolegården er der desuden integreret bæredygtige regnvandsløsninger til lokal afledning af regnvand.