Solenergi

Solenergi spiller en vigtig rolle i samfundets grønne omstilling. Solen er en vedvarende energiform og et vigtigt element i at nå nationale og internationale klimamål. Når der skal etableres bæredygtige energisystemer, bæredygtig byudvikling så er solcelleanlæg og solceller i det bebyggede miljø to centrale områder og i WSP er vi med til at skabe de bæredygtige løsninger på området.


Solceller i bebygget miljø

Solvarmeanlæg på tag og facader indgår i dag som naturlige elementer for at opnå bæredygtigt byggeri og rentable investeringer. Solteknologi er med til at mindske behovet for købt elektricitet og varme og en investering her kan give et direkte afkast efter idriftsættelse. Solcellepaneler kan integreres i byggeriet og samtidigt udfylde andre funktioner som fx solafskærmning eller balkonkonstruktioner. Samtidigt kan investering i solenergiteknologi være med til at opfylde visse krav til bygningscertificering. Sammen med mange andre delelementer fx genbrug af regnvand fra taget og genbrug af bygningsmaterialer udgør solceller et centralt element i den grønne omstilling af byggeriet. 

Solcelleanlæg

Der er mange fordele ved at bruge solcelleanlæg til produktion af energi. Det er en vedvarende energikilde og forårsager ikke støj eller emissioner under el- og varmeproduktion. Der bruges ikke meget energi i produktionen af solceller og solcellepaneler sammenlignet med den energi, som et anlæg kan producere. 

I WSP bidrager vi med rådgivning og design af solparker. Vi arbejder med fokus på kvaliteten af el, sikkerhed og forretningsmodeller til bæredygtige projekter. Vi har stor ekspertise indenfor energi, konstruktion, elektricitet og VVS. Vores ekspertise og tværfaglighed gør, at vi står stærkt indenfor solenergianlæg og kan hjælpe med alt fra beregninger, undersøgelse af elektricitetsnettet, projektstyring og livscyklusanalyse.  I WSP har vi global ekspertise indenfor solteknologi og favner både mindre lokale og store globale projekter. Vores stærke globale viden kombinerer vi med lokal viden og tilstedeværelse i kontorer over hele Danmark.