Veje og motorveje

Nye teknologier skaber nye transportmuligheder og nye bevægelsesmønstrer, og det kommer til at have indflydelse på vores fremtidige veje og motorveje. I WSP bygger vi veje til morgendagens pendlere. 

Man har siden 2000 f.kr. haft brolagte gader, hvilket har gjort det muligt for verdens befolkning at rejse på tværs af lande og kontinenter. WSP har mange års erfaring med at bygge veje, og vores eksperter planlægger, projekterer og varetager udførsel og drift af både veje og motorveje. I WSP fokuserer vi på innovation, holdbarhed, bæredygtighed og moderne teknologi, da vi ønsker at bygge veje, som kan imødekomme morgendagens udfordringer.

Vi hjælper ikke kun vores kunder med at bygge veje, vi kan også bistå med alt fra cykelstier, parkeringspladser, kryds, rundkørsler og byggemodninger til totalrådgivning på store nationale vejanlæg, som lever op til tekniske og økonomiske krav, men det er lige så vigtigt at bygge miljørigtige veje, som skaber værdi for lokalområdet. Vi har i mange år arbejdet med afvanding, klimatilpasning og grønne områder, og vi kombinerer vores erfaringer herfra med vores mangeårige erfaring fra projektering af vejanlæg, samt vores dybe involvering af innovative og nye tiltag indenfor faget, til at skabe nye og bedre løsninger inden for vejområdet.Veje forbinder byer og samfund og fungerer derfor også som bindeled mellem mennesker, og det er derfor vigtigt, at det, vi leverer, lever op til brugernes forventninger. Vi leverer tværfaglig rådgivning og sammensætter teams med en bred vifte af kompetencer, bestående af eksperter inden for tunneller, broer samt transport- og byplanlægning.

At bygge veje handler nemlig i lige så stor grad om at etablere en infrastruktur, der kombinerer og integrerer de forskellige transportformer. Vi kan bistå vores kunder med hjælp i forhold til trafikanalyser, byplanlægning, VVM-undersøgelser og forundersøgelser. Vi varetager projektet gennem alle dets faser fra projektering og udførsel til drift og vedligeholdelse. 

Hunter Expressway

Hunter Expressway, New South Wales

Veje og motorveje skal understøtte fremtidens transportmuligheder

Man regner med, at verdens befolkning kommer til at nå de 10 milliarder i midten af dette århundrede, og vi oplever samtidig en urbanisering, som gør, at byerne vokser som aldrig før. Dette sætter pres på vores infrastruktur, og det er derfor vigtigt at have nogle robuste veje, som kan håndtere de mange brugere. Operatører skal derfor have en klar asset management strategi, som både tager højde for de kortsigte behov samt den generelle udvikling på lang sigt, og det er her WSP kan hjælpe.

Regeringer verden over investerer i transport og infrastruktur. Ældre veje og broer har brug for at blive udskiftet eller opgraderet, og det giver kommunerne mulighed for investere i fremtidsorienterede løsninger.

WSP leverer holistisk rådgivning, hvor der tages højde for alle aspekter. Vi leverer effektive og fremtidssikrede løsninger, som omfatter risikovurderinger, tilstandsvurderinger og tilsyn. Vi er eksperter i at bygge veje, og vi hjælper gerne vores kunder med alt fra vejbelægning til intelligente trafikstyringssystemer. 

WSP har desuden været en del af en række forskningsprojekter relateret til selvkørende biler, og vi fremmer og støtter op omkring den teknologiske udvikling. Vores mål er derfor også at bygge veje og motorveje, som understøtter de fremtidige transportmuligheder. Vi har tidligere arbejdet på projekter, hvor vi har indført kontrollerede motorveje, aktiv trafikstyring og intelligente veje, men vi engagerer os samtidig i futuristiske transportsystemer og transportformer.  


Kuwait City

Kuwait City

Ny teknologi vil revolutionere måden vi bygger motorveje på

Nye banebrydende teknologier er ved at revolutionere måden vi bygger motorveje på. WSP følger udviklingen nøje, for at få et indblik i, hvordan disse teknologier kan hjælpe med at reducere driftsomkostninger og øge projekters værdi.

Motorvejsdriften bliver nødt til at følge den teknologiske udvikling, da brugernes behov og forventninger stiger i takt med de nye muligheder.

WSP har været en del af flere komplekse OPP-projekter, og vi hjælper vores kunder med at udarbejde infrastrukturprojekter og større trafikprogrammer både lokalt og nationalt. Vores strategiske rådgivere og projektledere kan varetage et projekt fra start til slut, og vi garanterer, at projektet lever op til kundens forventninger til budget, tid, kvalitet og sikkerhedskrav.