Vindenergi

På nuværende tidspunkt kommer to tredjedele af landets samlede el-produktion fra vindenergi, og det er derfor en vigtig energiressource for Danmark. Målet er, at Danmark i fremtiden skal være uafhængig af fossile brændstoffer, og her kommer vindenergi til at have en afgørende rolle.


Offshore vind

WSP tilbyder uafhængig rådgivning under alle projektets faser. Vi har international erfaring med offshore vindmølleparker, og hvordan man forbinder dem til den øvrige infrastruktur.

 

Helhedsorienteret konsulentrådgivning

Vi har et tværfagligt offshore team, som bistår projekter fra idefase til idriftsættelse og vedligeholdelse. Vi kan tilbyde vores kunder følgende ydelser: Investeringsvurderinger, due diligence, vurdering og afgrænsning af møllepositioner, ressourcevurderinger, forprojektering, vurdering og gennemgang af forsyningskæde, interessenthåndtering, marineundersøgelser, design og layout af fundament, geotekniske og geofysiske undersøgelser, projektgranskning samt ydelser i forbindelse med myndighedsbehandling, visualisering, miljøundersøgelser, fuld VVMsundhed og sikkerhed.

Vores team består af uddannede ingeniører, geologer, biologer og bygherrerådgivere, og vi har derfor den tekniske ekspertise, der skal til for også at varetage drift- og vedligeholdelsesfaserne.

WSP har tidligere arbejdet sammen med store kunder herunder Vestas, Ørsted, ScottishPower Renewables, Statoil, npower Renewables, NorWind, Vattenfall, Siemens T&D, Scottish & og Southern Energy og European Energy. 

Onshore vind

Vi har arbejdet på en lang række internationale onshore vindprojekter, hvor vi har hjulpet entreprenører, forsyningsselskaber og investorer igennem alle projektets faser. Vi har blandt andet arbejdet sammen med Vattenfall Vindkraft, Scottish & Southern Energy, RES, Burcote Wind og Stena Renewable.

 

Fra due diligence og VVM til projektering

Vores projektledere, ingeniører og miljøkonsulenter tilbyder en bred vifte af ydelser i forbindelse med onshore vindprojekter, og vores tværfaglige ekspertise gør, at vi kan varetage et projekt fra start til slut. Vi tilbyder vores kunder alt fra cost-benefit-analyser, projektledelse og projektering til implementering og drift.

Vi kan tilbyde vores kunder følgende tjenesteydelser: Teknisk- og miljø due diligence, vindkortlægning og ressourcevurderinger, forbindelse til el-nettet, VVM og diverse andre tekniske undersøgelser, transportplanlægning, støjovervågning, geoteknisk ydelser i forbindelse med fundament til turbine, elinstallationer og mekanisk udstyr, projektering og tilsyn mm.