WSP tilbyder kvalificeret og kompetent arbejdsmiljøkoordinering i både projekteringsfasen/AMK(P) og i udførelsesfasen/AMK(B).


WSP varetager bygherrens ansvar jf. bekendtgørelse nr. 117 – bygherrens pligter.

I projekteringsfasen gennemføres typisk følgende ydelser:

 • Udarbejdelse af journal vedrørende gennemførelsen af den fremtidige drift

 • Udarbejdelse af udkast til

 • Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

 • Arbejdsmiljørelateret risikovurdering

 • Udarbejdelse af arbejdspladsindretning

I udførelsesfasen gennemføres typisk følgende ydelser:

 • Overdragelse mellem AMK(P) og AMK(B)

 • Gennemførelse af opstartsmøder – arbejdsmiljø

 • Gennemførelse af sikkerhedsmøder

 • Systematisk sikkerhedsrundering på byggepladsen

 • Tilretning af Plan for Sikkerhed og Sundhed

 • Tilretning af journal

 • Tilretning af byggepladsindretning