Vi ønsker at levere porteføljeforvaltning af ejendomme og tekniske anlæg høj kvalitet. Vi stræber efter at være innovative og nytænkende og efter at udnytte organisationen, så de enkelte medarbejderes kernekompetencer udnyttes til fulde ved handel, leje/udleje og drift af ejendomme.  

Asset Management – vejen til god og bæredygtig forvaltning af ejendomme

Vejen til god og bæredygtig forvaltning af ejendomme forudsætter, at beslutninger funderes på god økonomisk og teknisk viden ud fra et konkret investerings- og anvendelsesformål. Gennem innovativ, bæredygtig og nytænkende ejendomsforvaltning, afstemmes porteføljens udformning, sammensætning og anvendelse til at imødekomme markedets i forhold til de aktuelle markedsforhold. 

Værditilvækst for ejendomme hånd i hånd med øget brugertilfredshed

Med stærk lokal forankring i Danmark i en del af et nordisk fællesskab som en del af en global virksomhed, bygger WSP’s rådgivning på lokal indsigt i en lokal og global kontekst. Som rådgiver for store og mindre.

Vi tilbyder følgende ydelser inden for asset management

  • Portefølje- og ejendomsudvikling
  • Fortættet anvendelse
  • Sikkerhed og bygningskontrol
  • Optimeret anvendelsesflow
  • Post pandemic indretning Bygningslogistik
  • Teknisk due diligence
  • DGNB-certificering