Asset management - infrastruktur

Ændrede økonomiske forhold, udviklingen af regeringens prioriteter og nye teknologier er blandt de udfordringer, som offentlige transport- og infrastrukturvirksomheder står over for i dag.

For at forblive konkurrencedygtige og effektivt styre deres rullende materiel, infrastruktur og ejendomsaktiver, er offentlige transportvirksomheder nødt til at sikre, at aktivudnyttelsen maksimeres, men uden at forårsage unødig forringelse af aktiver. Kun ved at opnå dette er det muligt at opnå en succesrig langtidsstyring af transportsystemet. WSP hjælper organisationer over hele verden med at sikre det bedste inden for ledelse af aktiver og rullende materiel (asset and vehicle management).
 

Eksperter i ledelse af aktiver i jernbane- og transportsystemer

WSP arbejder sammen med ejere af rullende materiel, infrastruktur og ejendomme for at optimere værdien og levetiden på deres aktiver såvel som deres effektivitet. Vi hjælper organisationer ved at integrere management, engineering og økonomisk beslutningstagning på tværs af infrastrukturens livscyklus og ved at give klienter adgang til meget raffinerede data og ”erfaringer” fra arbejde med klienter fra hele verden.

Vi overvejer hele aktivets livscyklus, lige fra serviceniveau eller præstationsstandarder gennem indkøb, vedligeholdelse og drift, rehabilitering og udskiftningsplanlægning.
At sikre, at den reelle værdi, den bogførte værdi og aktivregistre matches og ajourføres, er kritisk, da de kan have indflydelse på værdien og evalueringen af en hel virksomhed.
Forvaltning af rullende materiel

WSP tilbyder rådgivningsydelser til både renovering af eksisterende rullende materiel samt indkøb af nye køretøjer til ethvert passager- eller godstogssystem. Vi leverer ekspertise inden for udvikling af tekniske specifikationer og indkøbsdokumentation, deltagelse i designgranskninger, kvalifikations- og accepttestaktiviteter, tilsyn med køretøjsproduktion, støtte til idriftsættelse og garantiadministration.
Vores fagfolk har erfaring fra de største og mest komplekse transport- og infrastrukturvirksomheder og har betydelig erfaring med at samarbejde med større leverandører. Vi tilbyder vores kunder indsigt, der er bygget op fra årtiers arbejde inden for jernbane- og transportindustrien, herunder teknisk design og idriftsættelse for agenturer, operatører og leverandører.

Vi har erfaring inden for alle typer rullende materiel for passager befordring, fra pendlertog til sporvogne, metrotog, letbanetog, fjerntog, elektriske togsæt (EMU'er), diesel togsæt (DMU'er), elektriske- og dieselelektriske lokomotiver og højhastighedstog.
 

Specialiserede ydelser inden for asset management

Brug af asset management som forretningsadministration involverer indsamling og analyse af data fra en lang række felter samt udvikling af nødvendige styringsprocesser. Som resultat kobler vi operationelle, økonomiske og tekniske elementer for at:

 • Forberede asset management og investeringsplaner
 • Udvikle asset management strategier
 • Oprettelse af serviceniveauindikatorer
 • Udarbejde værdiansættelse af livscyklusaktiver og omkostningsoptimering
 • Performance modellering og omkostningsanalyse
 • Modellering af trafik og køreplan
 • Udvikle og udføre procesforbedring
 • Gennemføre betingelsesvurdering og overvågning
 • Implementere energieffektivitetsforanstaltninger
 •  Designe forebyggende vedligeholdelse samt reduktion af fejl
 • Erstatnings- og fornyelsesstrategier
 • Rådgive om informationssystemer for kapitalstyring
 • Kapitalisere aktiver
 • Risikostyring/-reduktion
 • ISO 55000 certificering og gap analyse samt tilhørende support til implementering af aktivstyringssystem

Vores teams fra hele verden hjælper med at skabe transformationsledelsesstrategier for aktivintensive virksomheder sammen med de processer og procedurer, der kræves for at hjælpe med at styre disse aktiver effektivt.