Den største globale miljøudfordring i dag er klimaændringer. Bygninger bidrager til denne udfordring og er ansvarlige for cirka en tredjedel af verdens drivhusgasser. Fremover vil bygninger også kunne være en del af løsningen på de store miljøudfordringer.


Specialister i bæredygtige bygninger

At reducere bygningers miljøpåvirkning er en nøglefaktor, når der designes og planlægges bæredygtige byer. Mens lovgivning og energikrav bliver stadig strengere, forpligter flere og flere bygherrer sig til bæredygtighed.Vi er specialiserede i at designe bygninger med høj ydeevne og højenergi- og ressourceeffektivitet , skræddersyet til kunders mål og til beboernes behov og velvære, og med et specielt fokus på at minimere deres miljø- og klimamæssige virkning.Vores projekter inkluderer erhvervs- og boligbygninger, forskningslaboratorier, stadioner, museer og offentlige infrastrukturanlæg. Vores erfaring spænder over bæredygtige bygninger som Tele2 Arena i Stockholm til South Key Plaza i London og nationalmuseet for afroamerikansk historie og kultur i Washington DC. 

Vores teams er involveret i både nye bygninger og renovering af eksisterende bygninger. Ved nybyggeri står vi for designprocessen, skaber energimodeller, driver beslutninger om energieffektivitet og leder certificeringer af bygninger. I eksisterende bygninger udarbejder vi energianalyser og anbefaler forbedringer og viser omkostningsfordele, så bygherre kan træffe de rigtige beslutninger. WSP er eksperter i at gøre bæredygtighed operationelt i det enkelte byggeprojekt. Vi hjælper med at tage skridtet fra overordnede intentioner om bæredygtigt byggeri, til at indarbejde klare og konkrete bæredygtighedsmål i det enkelte byggeprojekt og i den konkrete lokale kontekst, uanset om der er tale om institutioner, privat byggeri eller offentlige projekter. 

Fordele ved bæredygtigt byggeri

Efterspørgslen på mere bæredygtigt byggeri er steget i takt med, at fordelene ved at bygge bæredygtigt er blevet væsentligt tydeligere. Uagtet om der er tale om offentlige eller private projekter, er der klare fordele ved et bæredygtigt byggeri. Med det bæredygtige byggeri kan omkostninger til drifts- og vedligeholdelse reduceres og sikre fastholdelse af byggeriets værdi ud i fremtiden. Desuden kommer et bæredygtigt byggeri mange mennesker til gode – både  beboere og andre brugere af bygningen, samt for de kommende generationer, da det bæredygtige byggeri efterlader et markant mindre aftryk på miljøet.

Få en bæredygtig løsning med WSP

Fællesnævneren i WSP er de bæredygtige løsninger, der skaber værdi for vores kunder, samarbejdspartnere og vores fælles omgivelser. Ved at gøre visionen om et bæredygtigt byggeri til et fælles mål for alle parter i ethvert byggeprojekt, sikrer vores eksperter fra start, at der er et helhedsorienteret, fagligt og økonomisk begrundet fokus på projektets succeskriterier.

Vi sikrer bæredygtighed i det byggede miljø ved at arbejde systematisk med en lang række emner. Bæredygtigt byggeri tager således ikke udgangspunkt i en facitliste, men derimod i en proces, hvor vi som professionelle og erfarne rådgivere sikrer struktur og faglighed. Det betyder, at vi bl.a. arbejder med udgangspunkt i processen for DGNB Certificering - også i projekter, der ikke skal certificeres. Herudover anvender vi dialogværktøjet Mylius til at vurdere, hvor det aktuelle projekt kan bidrage til opfyldelse af verdensmålene. Både DGNB-værktøjet og Mylius er med til at sikre, at vi sammen med bygherren kommer hele vejen rundt og får taget beslutning om de enkelte bæredygtighedstiltag på et oplyst grundlag.  

Vi udfører løbende hurtige screeninger af bygninger for at afdække et bæredygtigheds- eller certificeringspotentiale, hvorefter vi i dialog finder frem til det rette fokus for den enkelte bygherre. Selvom DGNB er den certificeringsordning vi oftest ser i DK arbejder vi også med både Svanemærkning, LEED og BREEAM. I samarbejde med WSP Sverige ser vi også et potentiale i ordninger som WELL. De internationale ejendomsbesiddere der allerede bruger BREEAM i andre lande kan med fordel benytte sig at lignende ordning i DK fx med BIU (BREEAM IN USE).

I tæt dialog med vores kunder skaber vi håndgribelige bæredygtige løsninger på aktuelle udfordringer for at bidrage til en bedre verden i dag og i morgen. Vi ved, at vi er del af et større kredsløb.