Det er vigtigt med et sundt indeklima uden miljøfarlige stoffer, da et usundt indeklima påvirker medarbejdertrivsel, effektivitet samt koncentrations- og indlæringsevne. I WSP hjælper vi vores kunder med at skabe et sundt indeklima uden miljøfarlige stoffer.


Skimmelsvamp

WSP er en af landets førende rådgivende ingeniørfirmaer indenfor skimmelsvamp. Vi kan hjælpe dig fra første mistanke om fugt og skimmelsvamp og til problemet er afhjulpet. Vi fastlægger omfanget af skimmelsvampevæksten og anviser afhjælpende tiltag. Samtidig identificerer vi skadesårsagen for at sikre, at problemet ikke vender tilbage. 

WSP kan hjælpe dig med:

  • Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse
  • Fastlæggelse af skadesårsag.
  • Udtagning og analyse af prøver.
  • Beskrivelse af saneringsmetode og omfang.
  • Kvalitetssikring af skimmelsvampesanering.
  • Forebyggelse af skimmelsvampeangreb.
  • Rådgivning om materialevalg og konstruktionsopbygning

 

Undersøgelse

Vores konsulenter foretager en grundig gennemgang af boligen, suppleret med fugtmålinger på tilgængelige overflader. Ved mistanke om skimmelsvampeangreb i skjulte konstruktioner kan det være nødvendigt for os at åbne konstruktionerne for at måle fugt og udtage prøver. Som udgangspunkt afsluttes vores undersøgelser med udarbejdelse af en rapport og en handlingsplan for renovering. 

Test/analyse

Hos WSP kan du købe forskellige tests for undersøgelse af skimmelsvamp. Du kan selv udtage tests eller vi kan gøre det for dig. Vi sørger for analyse af prøverne, og svaret fremsendes til dig pr. mail.

Mycometer-test

Anvendes hvor der er synlige tegn på fugtskader eller mistanke om egentlig skimmelsvampevækst og angiver skimmelsvampevækstens intensitet. Pris pr. stk.: Kr. 950.

Bestil test

DNA test

Anvendes ved mistanke om at indeklimaet påvirkes af skjult skimmelsvampevækst. Prøven bør ikke anvendes i tilfælde af synlig skimmelsvampevækst. Pris pr. stk.: Kr. 2250.

Bestil test

Kvalitetssikring

Vi udfører kvalitetssikring af de saneringsarbejder, som typisk varetages af skadesservicefirmaer. Dette er din sikkerhed for, at arbejdet er udført på betryggende vis og med det ønskede resultat.

Bestil test

Forebyggelse - materialevalg og konstruktionsopbygning

I forlængelse af skadesudbedringen, kan vi hjælpe vores kunder med en hensigtsmæssig reetablering af skadesramte konstruktioner. Materialevalg og konstruktionsopbygning har stor betydning når det gælder forebyggelse af skimmelsvampeangreb, og vi hjælper vore kunder sikkert i mål med reetablering af konstruktionerne efter udbedring af skimmelsvampeskaden.

 

Indeklima