Byer er mere end bare bygninger og infrastruktur. De er levende mikrokosmosser, hvor mennesker lever og bor. I dag bor 54 procent af verdens befolkning i byerne, et antal som forventes vil stige til 66 procent frem til 2050.

En velfungerende byudvikling kræver forståelse for det byggede miljø samt de økonomiske, sociale og politiske faktorer. Byudvikling er nemlig både en teknisk og en politisk proces, som omfatter en vision omkring udviklingen og anvendelsen af vores jord, langtidssigtet planlægning, myndighedsgodkendelser og fremfor alt mennesker.

Vores mål med vores byudviklingsprojekter er at kunne tilbyde vores kunder innovative og holdbare løsninger. Det er vigtigt med en innovativ og kreativ tankegang, når vi arbejder med byudvikling, da det er et område, hvor man både skal inddrage det naturlige og det byggede miljø samt sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter. Det er desuden et felt, hvor man arbejder på tværs af sektorer og ydelser, og det kræver derfor også en god forståelse for projektledelse at kunne styre og gennemføre sådanne opgaver.

WSP kan hjælpe med følgende:

 • Oversigtsplan
 • Analyse af bybilledet samt strukturplan
 • Miljø- og bæredygtighedsprogram/strategi
 • En analyse af den sociale værdiskabelse
 • Lokalisering og integration
 • Markedsanalyser
 • Strategier for varemærker, koncept og pladser
 • Investeringsrådgivning
 • Trafikplanlægning
 • Risikorådgivning
 • Tryghed og sikkerhed
 • Akustik og luftkvalitet
 • Energiforvaltning og effektivisering