Ved en due diligence-undersøgelse identificerer vi de tekniske eller miljømæssige risici ved køb og salg af fast ejendom og virksomheder, og vi giver dermed køber/sælger et overblik over de økonomiske konsekvenser, risici samt potentielle forbedringsmuligheder, der er tilstede ved handel med fast ejendom.


Teknisk due diligence

Salg og køb af fast ejendom og virksomheder kræver ofte komplekse og omfattende undersøgelser for at vurdere de risici, der kan påvirke ejendommens værdi og den fremtidige vedligeholdelse. Ved en teknisk due diligence skabes der et overblik over ejendommes stand, energiforbrug og CO2-udslip, og vi kommer desuden med et bud på omkostninger til drift og vedligehold af ejendommen. Derudover foretages der en vurdering af væsentlige risici, som kan have betydning for den fremtidige anvendelse af ejendommen som for eksempel planforhold, myndighedstilladelser, lejerforhold, arealopgørelse, tilstandsvurdering og muligheden for ombygning af de konstruktive forhold og tekniske anlæg.

Der vil måske være mulighed for at optimere ejendommens anvendelsesmuligheder, hvilket kan føre til en reducering af driftsomkostningerne. Vi kan desuden bistå med en analyse af de potentielle anvendelsesmuligheder, og vi undersøger gerne mulighederne for at optimere og forbedre de energimæssige forhold.


Miljø due diligence

Når vi udfører en miljø due diligence, gennemføres der normalt en miljørisikovurdering af potentielle virkninger af jord- og grundvandsforurening samt en risikovurdering af miljøskadelige stoffer i bygningen som f.eks. asbest, PCB og bly i maling m.m. Ved salg og køb af virksomheder kan vi desuden tilbyde vores kunder undersøgelser af virksomhedens interne arbejdsmiljø og sikkerhed. WSP har en samlet viden inden for flere forskellige fagområder, og med WSP kan du være sikker på at alle tekniske og miljømæssige problemer håndteres af én og samme rådgiver.

Vi kan tilbyde vores kunder en
lang række ydelser, som sikrer et
godt due diligence forløb.

Download brochure