I WSP arbejder vi for innovative og bæredygtige løsninger indenfor fjernvarme og dets distributionssystemer. Fjernvarme er en effektiv varmeforsyning , hvor en stor del af energien samtidigt kan være baseret på vedvarende energikilder. I WSP ønsker vores kunder at øge andelen af vedvarende energikilder, samtidigt med at de gerne vil reducere driftsomkostninger på forsyningsnettet, efterspørgsel efter net og GHG-emissioner. WSP tilbyder fleksible og tilpassede løsninger til alle faser af fjernvarme- og køleprojekter. 

Fra foranalyse og etablering til optimering af drift

WSP har mange års erfaring med fjernvarme og -køling og kan levere alt fra indledende undersøgelser til etablering af fjernvarme og distributionsnet til rådgivning i energieffektivitet for eksisterende anlæg. 

Hvert fjernvarmeprojekt starter med en undersøgelse af mulighederne. Vi udfører revisioner, foreløbig ruteplanlægning for fjernvarmeanlæg, energibehovsvurderinger samt økonomiske vurderinger. Vi evaluerer status for hele distributionssystemet, analyserer risiko og anbefaler foranstaltninger til at optimere driften og minimere potentielle varmefejl.
 

Energiforbrugsrevision

Uanset om der bruges fjernvarme eller intern distribution fra sekundære netværk, så udfører vi energiforbrugsrevisioner og foreslår foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten. Vi leverer også revisioner og klassificering af eksisterende faciliteter til både varmeleverandør og kunde.

Vi bestemmer rørledningsruter under hensyntagen til natur og bymiljø. Vores eksperter har viden og erfaring til at designe pipeline-netværk, der passerer under og over forskellige typer af eksisterende infrastruktur. De kan også arbejde med alle generationer af fjernvarmerør.

WSPs specialister kan tilbyde support vedrørende udbudsdokumentation og kontraktforhandling, udarbejdelse og evaluering. Vores erfaring med konstruktionsstyring, kontrol og inspektion inkluderer komplekse tværfaglige projekter i alle størrelser. Desuden hjælper vi vores kunder i idriftsættelsesfasen og sikrer, at alt gøres rigtigt, og vi giver træning til driftspersonale og vedligeholdelsesteknikere.
I WSP står vi klar til at tage en indledende snak om, hvordan et nyt eller eksisterende anlæg bliver den mest effektive og bæredygtige varmeforsyning og hvordan dele heraf kan optimeres.