Vi udvikler vores egne geografiske informationssystemer (GIS), som kan registrere, analysere, og modellere geografisk data, så alt information bliver overskueligt og let tilgængeligt. Vi hjælper kunder på tværs af branchen ved at levere digitale, innovative it-løsninger, der kan anvendes som værktøj i den stigende urbanisering, smart city og klimatilpasning.


GIS til feltarbejde

Field registration 

Vi oplever et stadig stigende behov for digital registrering især inden for feltarbejde herunder drift og projektgennemførelse. Dette behov har vi imødekommet ved at udvikle programmet Field Registration. Field Registration er en webbaseret GIS-løsning til registrering af data og oprettelse af arbejdsopgaver, hvor arbejdsprocesser designes og opbygges efter behov, både de simple med enkle godkendelsesprocedurer og de komplekse, hvor brugerne skal vedhæfte billeder, udfylde felter m.v. Data som indtastes i felten synkroniseres med det samme, hvilket er både effektivt samt øger kvaliteten af data. Derudover kan samarbejdspartnere nemt tildeles adgang til Field Registration, og man kan hermed uddelegere opgaver i systemet og se status i realtid. Programmet giver også mulighed for at lave tilbagevendende samt masseoprettelse af opgaver, og det er en meget fleksibel platform, som gør det let at registrere udført arbejde og holde styr på aktiver, driftshændelser, regulerende pligtopgaver og meget andet.

Se introduktionsvideo

Løsninger til kommuner og borgere

NetGIS 

NetGIS er et modulopbygget WebGIS-produkt, der er godkendt af Fælleskommunalt Geodatasamarbejde (FKG). Løsningen er et målrettet og effektivt værktøj til sagsbehandling samt et selvbetjeningsværktøj for offentligheden. Det er et komplet og gennemprøvet produkt, der indeholder alle de funktioner, som kræves i moderne WebGIS-løsninger og det er desuden valgt som standard Web­GIS-løsning i den rammeaftale, som Kommuner­nes Landsforening (KL) har indgået om FKG-løsninger til danske kommuner. Brugergrænsefladen i NetGIS er designet med fokus på at være let tilgængelig for brugeren og konfigurerbar til bestemte opgavetyper. Systemets funktionalitet og design minder om desktop-GIS. Kortlag organiseret i en temastyring med under­grupper inddelt efter for eksempel fagområde, hvilket gør NetGIS velegnet til at håndtere mange lag. NetGIS opsættes med NetGIS Ma­nager, som giver den lokale administrator et godt overblik over hele konfigu­rationen og mulighed for specifikke tilpasninger af systemet, herunder opsætning af kortlag, kortfunktioner og brugerstyring. NetGIS tilbyder to web-klienter, som giver både borgere og sagsbehandlere adgang til data via en browser: NetGIS Sag til intern sagsbehandling og NetGIS Borger til ekstern adgang. Borgere og erhvervsvirksomheder forventer at have adgang til data via internettet, så NetGIS Borger og VisKort er specifikt udviklet til integration på websites, så offentligheden nemt og hurtigt kan søge relevant infor­mation ved hjælp af selvbetjening.


Netgis Drift 

Netgis Drift er et webbaseret GIS-system, som bruges til registrering og visning af kommunens grønne områder, veje and andre områder. og gør administrationen af grønne data nemmere. Systemet tilpasses efter hver enkel kundes ønsker og behov, og giver et visuelt og tabelbaseret overblik, som sparer tid og ressourcer samt højner kvaliteten af administrationen af grønne data. Programmet har en let tilgængelig brugerflade, og giver et nøjagtigt overblik over arealstørrelser såsom græs, veje, rabatter og buske, og så er det desuden muligt at lave mængderapporter på blot få minutter, blandt andet i forbindelse med udbydstyrring. NetGIS Drift er webbaseret og kan dermed også tilgås fra mobile enheder, så man nemt kan have den med ud i marked.

img-GIS

Gis på farten

Orbi Insight

Orbi Insight er en cloud-løsning til iOS og Android, som effektiviserer udstillingen af relevant GIS-data til medarbejderne på farten. Orbi Insight gør det muligt nemt og hurtigt at tilgå de nødvendige GIS-data, når man er ude i marken, samt at lave rettelser og andre simple registreringer. Dette giver værdi for alle medarbejdere og kunder, som kan få en hurtigere sagsbehandling. Orbi Insight er platformsuafhængig i responsivt design, og man kan som brugere tilgå udvalgte temaer og tilkøbte services/moduler efter egne specifikke behov. Driftsdata indtastet på tablet og mobil registreres direkte i en spatial GIS-database, hvilket effektiviserer den daglige drift. Brugervenligheden er i centrum både i forhold til opsætning og konfiguration, og med offline versionen til Android og iOS er medarbejderne i marken ikke begrænset af manglende netværk. 

Se demo

Overblik over ledningsnettet

uGraph Water og uGraph Waste Water er brugervenlige GIS-baserede produkter, der giver nem og hurtig adgang til vigtige informationer om ledningsnettet.


uGraph Water 

uGraph Water skaber og vedligeholder vandforsyningsdata af høj kvalitet samt giver nem adgang til information om det samlede ledningsnet og til enkeltdele som for eksempel pumper og ventiler, som er informationer, der kan være af afgørende betydning ved for eksempel brud på ledninger eller ukontrolleret udsivning. Programmet er pålideligt og giver brugeren overskuelig information, som øger effektiviteten og giver besparelser gennem effektive renoveringsprogrammer, hurtigere skadesbegrænsning og reparation. uGraph Water skaber en optimeret og effektiv datastruktur, der bygger på en stor erfaring og indsigt i vandforsyningsbranchens arbejdsprocesser og udfordringer, og har en stor brugervenlighed, som forbedrer brugerens arbejdsprocesser og minimerer risikoen for ukorrekt data.


uGraph Waste Water 

uGraph Waste Water behandler informationer om ledningsnettets tilstand, vedligeholder afløbsdata, fastholder en høj datakvalitet samt sikrer korrekt registrering af ledningsnettet. På den måde hjælper produktet med at optimere ledningsregistreringen og giver overblik over ledningsnettets beliggenhed og kvalitet. uGraph WW effektiviserer og simplificerer registreringen af nødvendige data i forhold til administrationen af ledningsnettet og giver et godt grundlag for projektering, investeringsplanlægning og fornyelsesprojekter. Det bygger på markedets førende GIS-værktøj, der gennem uGraph I/O kan udveksle data i DANVA's nationale standard, DANDAS, til registrering af ledningsdata. Det har derudover en logisk og intuitiv brugerflade, hvor data præsenteres i overskuelige skærmbilleder, og det varetager flerbrugerstyring, som øger mulighederne for samarbejde og integration med andre systemer.

img-vandlb-og-ser

Vandløb

VandløbsGIS  

VandløbsGIS samler administrationen og sagsbehandling af kommunens vandløbsområde ét sted, der gør den daglige forvaltning af offentlige vandløb overskuelig og sikrer borgerne en hurtigere og mere tilfredsstillende service.


Vandløbsgis til QGIS

Valg af GIS-system er mangfoldigt, og vi ønsker at understøtte VandløbsGIS til QGIS til administration og sagsbehandling af kommunens vandløbsområde ét sted. Pluginnet er bygget op med en menubar, hvorfra man har tre interaktionsmuligheder med kortet, der aktiveres når der tilknyttes en database til pluginnet. Derudover har man mulighed for at åbne de forskellige dialogbokse, der også kendes fra de andre udgaver af VandløbsGIS. Det vil være muligt at tilknytte alle relevante oplysninger, for eksempel vandløbselementer og billeder, til den regulativmæssige stationering samt informationer fra gamle vandløbsregulativer. Man kan endvidere visualisere og analysere informationer om vandløbene sammen med andre GIS-temaer. Derfor er det nemt at lave illustrative temakort til for eksempel entreprenører omkring grødeskæring eller lignende. Med QGIS plugin til VandløbsGIS kan et ubegrænset antal medarbejdere få adgang til vandløbsdatabasen. Den administrative praksis bliver derfor også meget fleksibel.

Se demo