Grundvandet er en værdifuld ressource, og det er derfor vigtigt at passe godt på det. Kommuner og forsyninger står med en række udfordringer, når de skal sikre grundvandet og samtidig tilgodese behovet for rent drikkevand. I WSP hjælper vi med at skabe helhedsorienterede og bæredygtige løsninger på tværs af organisation og interesser.


Erfaren og tværfaglig rådgivning

Vi arbejder i hele landet med kortlægning, indvinding og beskyttelse af grundvandet, og vores eksperter har stor erfaring med bæredygtig udnyttelse af grundvand, samt rent praktisk at få styr på grundvandet tidligt i projekter, så manglende indsigt eller myndighedsbehandling ikke bremser processen. Vores erfarne geologer, geofysikere, samt specialister i modellering og hydrogeologi har indgående kendskab til hele vandkredsløbet og hjælper vores kunder med at overholde de mange regler og krav, der er i forbindelse med grundvandet. WSP bistår med rådgivning gennem alle processer i relation til grundvand, og hjælper med at udvikle projekter og planer, der hænger sammen på tværs af miljø-, teknik- og planafdelinger. 

I WSP går vi op i at beskytte grundvandet

At værne om drikkevandet og skabe bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af ressourcen, betragter vi som en nødvendighed. WSP har en omfattende viden og erfaring fra en lang række projekter og jo tidligere vi inddrages, jo bedre er muligheden for at tilpasse projektet, så det opfylder kundens krav og ønsker. I forbindelse med drikkevandsbeskyttelse hjælper vi med:

 • Redegørelser for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-redegørelser)
 • Indsatsplaner i forhold til grundvandet
 • Grundvand i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
 • Gennemførelse af de nødvendige aftaler
bnr-grundvand

Grundvandsovervågning skal sikre en bæredygtig vandvinding

Højtstående grundvand er en stadigt stigende udfordring både i land- og byområder, hvor der ofte er behov for overvågning, styring og grundvandskontrol. WSP har mange års erfaring med opstilling og udførelse af overvågningsprogrammer herunder kobling af vandløbs- og grundvandsovervågning. Gennem grundvandsovervågning kan der endvidere sikres en bæredygtig vandindvinding under hensyntagen til påvirkning af vandområder og følsom natur. Derudover kan overvågning bruges i forbindelse med lokal afledning af regnvand gennem nedsivning til grundvandet. Vi hjælper med følgende inden for grundvandsovervågning:

 • Overvågningsprogrammer 
 • Dataindsamling og –præsentation
 • Grundvandskontrol
 • Nedsivningstest/Lokal afledning af regnvand (LAR)

Grundvandssænkning

Grundvandssænkning er relevant i forbindelse med mange bygge- og anlægsprojekter, og en tidlig involvering med vurdering samt håndtering af grundvandsforhold, herunder myndighedsgodkendelser, kan sikre en mere smidig projektgennemførelse. WSP er eksperter inden for grundvandssænkning, hvor vi bistår vores kunder med:

 • Grundvandssænkning ved bygge- og anlægsprojekter
 • Forundersøgelser, geotekniske undersøgelser
 • Modelberegninger, vurderinger
 • Myndighedsforhold