I de nye intelligente transportsystemer (ITS) kombinerer man dataindsamling med den nyeste kommunikationsteknologi med det formål at højne sikkerhed, effektivitet og bæredygtighed på transportnetværket. En måde at mindske trafikpropper, samtidig med at man forbedrer køreoplevelsen. Mulighederne er uendelige.

Intelligente transportsystemer er fremtiden

Der vil ikke gå længe, før man begynder at indføre selvkørende og internetforbundne biler, og transportmyndighederne er derfor nødt til at forberede sig på denne snart forekommende fremtid. Prøv at forestil dig, hvis alle køretøjer sendte et signal til en samlet database, hver gang det kørte over et hul i vejen. Så ville det lige pludselig tage meget kort tid at få et overblik over vejnettets tilstand. På kort sigt vil man kunne fikse øjeblikkelige problemer. På længere sigt kan bruge denne information til at bygge bedre og mere effektive veje.

I WSP ønsker vi at bidrage med kreative og innovative løsninger, som er med til at forme fremtidens transport i Danmark. Vi stræber alle efter et bæredygtigt samfund, hvor mennesker, varer og data bliver transporteret og varetaget på en sikker og effektive måde, og her er ITS det første skridt på vejen. Vi har den fordel, at vi kan indhente ekspertkompetencer fra vores globale netværk, som har konkret projekterfaring med ITS-projekter. Dette gør også, at vi har et erfaringsgrundlag, som andre virksomheder ikke kan tilbyde. Vi kan rådgive omkring hele processen og hjælpe med alt fra planlægning og design til implementering og drift.

Teknologien findes allerede

Der er sket en teknologisk udvikling, som giver transportmyndigheder verden over mulighed for at transformere måden, hvorpå de styrer og betjener deres vejnet. Arbejdsopgaver, som tidligere er blevet udført ved hjælp af menneskelig indgriben, kan nu automatiseres.

  • Der er nu mulighed for at overvåge og regulere vejnettet i realtid.
  • Ny teknologi har givet os helt nye muligheder for dataindsamling, som langt fra er lige så omkostningstunge som tidligere, og vi har i langt større grad adgang til data.
  • Man har intelligente systemer, som kan indsamle data og gennemføre analyser af vejnettet i realtid.
  • Tidligere kunne man kun påvirke trafikanters valg ved brug af vejskilte, men nu har vi en lang række kommunikationskanaler, som man kan tage i brug, herunder mobile enheder/integrerede bilsystemer.  

Disse muligheder vil dog kun give positive resultater, hvis myndighederne har en klar og velovervejet strategi, for hvordan man over tid bedst integrerer de nuværende systemer, tjenester og driftsmetoder som på nuværende tidspunkt er meget forskelligartede.


  USA

I USA har WSP etableret branchens stærkeste track record for udvikling af selvkørende køretøjer og implementering af intelligente transportsystemer, og vi er en af de bedste i branchen, når det kommer til at udarbejde langsigtede strategiske planer, for hvordan vi bedst muligt implementerer denne nye teknologi i vores byer. 

                                                                                       
                                                                                          

                    UK 

WSP er del af et konsortium, som styrer the National Traffic Information Service (NTIS) på vegne af myndigheden, Highways England, hvor vi varetager daglige drift og vedligehold. Vi har derudover transformeret og opgraderet Englands Traffic Management System, som indsamler og behandler trafikdata, og giver et nationalt overblik i realtid af trafikforholdene på 7.000 km af Englands vejnet.