I intelligente transportsystemer (ITS) kombinerer man dataindsamling med den nyeste kommunikationsteknologi med det formål at højne sikkerhed, effektivitet og bæredygtighed på transportnetværket. Ét resultat heraf vil kunne være en forbedret køreoplevelse og færre trafikpropper.

Intelligente transportsystemer er fremtiden

Der vil ikke gå længe, før vi vil begynder at se selvkørende og forbundne biler på vejene, og transport- og vejmyndighederne er nødt til at forberede sig på denne snarlige fremtid. Forestil dig f.eks., at alle køretøjer sendte et signal til en samlet database, hver gang det kørte over et hul i vejen, så ville det lige pludselig tage meget kort tid at få et overblik over vejnettets tilstand. På kort sigt vil man kunne udbedre øjeblikkelige problemer, på længere sigt kan denne information bruges til at bygge bedre og mere effektive veje.

I WSP ønsker vi at bidrage med kreative og innovative løsninger, som er med til at forme fremtidens transport i Danmark. Vi stræber alle efter et bæredygtigt samfund, hvor mennesker, varer og data bliver transporteret og håndteret på en sikker og effektive måde, og her er ITS et skridt på vejen. I WSP har vi den fordel, at vi kan indhente ekspertkompetencer fra vores globale netværk, som har konkret projekterfaring med ITS-projekter. Dette gør også, at vi har et erfaringsgrundlag, som andre virksomheder ikke kan tilbyde. Vi kan rådgive omkring hele processen og hjælpe med alt fra planlægning og design til implementering og drift.


Teknologien findes allerede

Der har været en teknologisk udvikling, som giver transport- og vejmyndigheder verden over mulighed for at transformere måden, hvorpå de styrer og betjener deres vejnet. Arbejdsopgaver, som tidligere er blevet udført manuelt, kan nu automatiseres.

  • Der er nu mulighed for at overvåge og regulere vejnettet i realtid.
  • Ny teknologi har givet os helt nye muligheder for dataindsamling, som langt fra er lige så omkostningstunge som tidligere, og vi har i langt større grad adgang til data.
  • Man har intelligente systemer, som kan indsamle data og gennemføre analyser af vejnettet i realtid.
  • Tidligere kunne man kun påvirke trafikanters valg ved brug af vejskilte, men nu har vi en lang række kommunikationskanaler, som man kan tage i brug, herunder mobile enheder/integrerede bilsystemer.

 

Disse muligheder vil dog kun give positive resultater, hvis myndighederne har en klar og velovervejet strategi, for hvordan man over tid bedst integrerer de nuværende systemer, tjenester og driftsmetoder som på nuværende tidspunkt er meget forskelligartede.

I USA har WSP branchens stærkeste ”track record” for udvikling af selvkørende køretøjer og implementering af intelligente transportsystemer, og vi er en af de bedste i branchen, når det kommer til at udarbejde langsigtede strategiske planer, for hvordan vi bedst muligt implementerer denne nye teknologi i vores byer.

I England er WSP blandt andet en del af et konsortium, som styrer ”the National Traffic Information Service” (NTIS) på vegne af myndigheden ”Highways England”, hvor vi varetager daglige drift og vedligehold. Vi har derudover transformeret og opgraderet Englands Traffic Management System, som indsamler og behandler trafikdata (for planlagte og aktuelle begivenheder), for derefter at udarbejde et nationalt overblik i realtid af trafikforholdene på 7.000 km af Englands vejnet.

Disse konkrete erfaringer kan vi trække på i vores rådgivning i forbindelse med planlægning og implementering af ITS-løsninger hos jer.