Alle interessenter har deres egne tekniske, finansielle og politiske forventninger til projektet, og det får alt sammen indflydelse på projektets omkostninger og tidsplan. En effektiv styring af interessenter kan minimere risici og sikre en rettidig projektgennemførelse.

 


Vi kan tilbyde vores kunder strategier for håndtering af interessenter, som bakkes op af gennemarbejdede kommunikationsplaner. Uanset om interessenterne udgøres af lokale fællesskaber, offentlige organisationer, professionelle rådgiverne eller miljørelaterede organisationer, så kan de være sikre på, at de alle bliver hørt og involveret i projektet igennem hele processen.

En vellykket kommunikationsplan med klare kommunikationskanaler holder interessenterne informeret gennem hele projektets livscyklus, samt holder styr på strømmen af information til de individuelle interessenter. Når interessenter modtager relevant information rettidigt, får de et bedre indblik i processen og projektets værdiskabelse, hvilket gør processen til en overordnet positiv oplevelse.

WSP koordinerer samarbejdet 

WSP letter samspillet mellem de involverede parter. En effektiv involvering af interessenter, skaber et stærkt brand omkring projektet og fremmer dets succes.