Klimatilpasning

Klimaet er under forandring. Voldsomme vejrfænomener som fx skybrud skaber øget oversvømmelsesrisiko. I dag er en af udfordringerne at tilpasse vores bygninger, byer og åbne landskaber til stadigt mere kraftigt uvejr og at få håndteret øget hverdagsregn, skybrud og stormflod. I Danmark investerer kommuner i stort omfang i klimatilpasning af byer. I WSP tager vi ansvar og bidrager med vores viden og ekspertise indenfor bæredygtighed, klimatilpasning og byudvikling. Vi skaber  - via tæt samarbejde med kommuner, forsyninger og interessenter - succesfulde bæredygtige løsninger til stor glæde for borgere. 

Klimatilpasning giver nye muligheder for bæredygtig byudvikling

Når byer skal beskyttes mod oversvømmelse kan klimatilpasning samtidigt være med til at skabe værdifuld byudvikling med fokus på byrum, rekreative områder og multifunktionelt design, hvor byer kan blive grønnere, sundere og sjovere fx via genanvendelse af regnvand. I WSP har vi stor erfaring med at rådgive i løsninger indenfor klimatilpasning, som samtidigt understøtter bæredygtig byudvikling.

Vi samarbejder tværfagligt omkring helhedsorienteret vandplanlægning og har mange års erfaring i samarbejde med kommuner, forsyninger og private ejendomsejere om innovative klimatilpasningsprojekter. I WSP er vi med hele vejen fra idé og klimatilpasningsstrategi til planlægning, ansøgninger, projektering og færdigt projekt. Vi kan hjælpe med klimatilpasning på alle niveauer – både planlægning som f.eks. vandressourceplanlægning, klimastrategi, vandløbsregulativer og spildevandsplaner og de mere anlægstunge opgaver som kloakrenovering og udbygning af regnvands- og spildevandssystemer eller renseanlæg. Vi arbejder innovativt med løsninger, der involverer vandhåndtering, vandets kredsløb, bygninger og veje og afløbssystemet og inddragelse af borgerne. Internt består vi af et tværfagligt team, hvor hydrologer, ingeniører og landskabsarkitekter arbejder tæt sammen.

I Danmark har vi stor erfaring i borgerinddragelse og nærdemokrati og kan herigennem være med til at skabe merværdi og forankring i klimatilpasningsprojekter. Vi har også dybtgående kendskab til tekniske og juridiske aspekter og mange års erfaring med at øge samarbejdet mellem myndigheder og borgere

 

Førende indenfor klimatilpasning i Danmark

Vi har nogle af landets bedste eksperter inden for klimatilpasning og vandhåndtering i Danmark, og er førende inden for blandt andet LAR-løsninger. Ud over stor lokal ekspertise indenfor klimatilpasning kan vi i WSP trække på globale eksperter - fordelt på 5 kontinenter - indenfor klimatilpasning. Vores eksperter i ind- og udland står klar til at rådgive i forhold til de specifikke udfordringer, som din kommune eller virksomhed står overfor.