De globale klimaforandringer byder på voldsommere vejr og regnhændelser med flere stormflodshændelser ved kysterne og skybrud i vores byområder som nogle af følgeeffekterne.


Sektorer

YdelserDet er nødvendigt med innovative løsninger der indretter og udvikler vores urbane områder, så de er modstandsdygtige over udfordringerne ved ekstreme vejrhændelser, og samtidigt er dejlige steder at leve. Hos WSP arbejder vi på skæringspunktet mellem videnskab, ingeniør og strategisk ledelse for at fremtidssikre vores samfund og tilbyder blandt andet:

  • Stormflodsplaner
  • Klimatilpasningsplaner
  • Sårbarhedsanalyser
  • Projektering af klimatilpasnings- og stormflodsløsninger

Vi arbejder lokalt, men tænker internationalt

I WSP arbejder vi dedikeret med vores kunder. Vi gør os umage med at forstå vores rolle og konteksten i den konkrete opgave, så vi leverer målrettet rådgivning og understøtter vores kundes ønsker og interesser. Vi følger altid vores opgaver til dørs og sætter en ære i at levere den bedste kvalitet.

Med flere end 43.000 specialister over hele verden har vi et enestående platform for at trække på erfaringer fra andre projekter og udvikle nye innovative løsninger og kosteffektive løsninger, som løser morgendagens erfaringer.