De danske kyster påvirkes konstant af hav og vejr og i takt med stigende aktivitet i kystzonen og klimaforandringer er vores kyster under stigende pres. I WSP hjælper vi med at beskytte de danske kyster, og byer mod ødelæggelser i tilfælde af stormflod og forhøjet vandstand. Samtidigt er vi med til i videst muligt omgang at sikre kysternes naturværdier og skabe nye rekreative områder til fordel for borgerne.

Helhedsorienteret kystudvikling

I WSP skaber vi forbindelse mellem land og vand. Vi samarbejder med stat, regioner og kommuner om at bevare de danske kystområder og dets natur. Samtidigt hjælper vi også kommuner med at udvikle og revitalisere kystbyer blandt ved hjælp af klimatilpasning. Udfordringen er at forstå kystprocesserne i det store perspektiv og i detaljen. I WSP arbejder vi i vores kystprojekter ud fra helhedsorienterede løsninger og på tværs af relaterede fagdiscipliner såsom miljø, klima, byudvikling og økonomi. På den måde sikrer vi robust og langsigtede løsninger med plads til både natur og mennesker og som skaber mest værdi for samfundet.

I WSP er vi med fra idé og planlægning til projektering, udførelse og drift. Vi leverer designtjenester kombineret med VVM og miljøanalyse og vurdering af forskellige havne- og kystprojekter. Vi er involveret i design og rehabilitering af strande og kyststrukturer, såsom kajer, bryggerier, moler, bølgebryder, lysken, rustning af kystlinjer og adgangskanaler. Vores projekter er designet til at arbejde i harmoni med deres omgivelser og minimere den potentielle indvirkning på miljøressourcer.

 

Tværfaglig og global ekspertise

Vores team har globalt anerkendt ekspertise inden for kystprocesser og teknik, lige fra modellering og analyse af kystprocesser og effekten af menneskelig indgriben på disse processer til detaljeret design af kyststrukturer og strandgendannelsesprojekter. Vi bruger avanceret videnskabelig instrumentering til at måle strømme, bølger, vandniveauer og sedimenttransport og præcis karakterisering af marine miljøforhold og processer med særlig software er nøglen til vellykkede design af kystinfrastruktur.

I WSP rådgiver vores eksperter med udgangspunkt i de naturlige, tekniske og samfundsmæssige forhold i området og alt efter projekt sammensættes et hold eksperter indenfor kyst, natur og miljø, by- og landskabsudvikling, marine konstruktioner og økonomi. Vi tager udgangspunkt i de specifikke udfordringer og har stor erfaring med myndighedsarbejde og borgerinddragelse.