I WSP Danmark og WSP Arctic har vi mange års erfaring med miljøvurderinger af mineforhold i Grønland og internationalt har WSP erfaring med minesektoren i både Europa, Nord- og Sydamerika, Afrika og Australien/New Zealand. 

Miljøbeskyttelse og minedrift

Mineselskaber skal i dag drives bæredygtigt under hensyntagen til de biofysiske, sociale og økonomiske miljøer. Der er høje miljøstandarder i mineindustrien og regler, der sigter mod at beskytte miljøet og løse komplekse sociale problemer. Når et selskab søger om tilladelse til at undersøge og udnytte mineraler skal områdets miljø og særligt sårbare forhold beskrives i en miljøvurdering og der laves anbefalinger til anlæggelse og drift af minen. 

En miljøvurdering undersøger om dyreliv, vegetation og fx fangst og fiskeri vil blive påvirket af aktiviteterne i området og om der er risiko for forurening og anden miljøpåvirkning. En miljøvurdering er en del af det forarbejde, der skal laves før der kan gives tilladelse til en mine. Selvom der er generelle regler, så vil miljøbeskyttelsen være forskellige fra mine til mine alt efter forholdene, metoder og typer mineraler, der udvindes. 

I WSP leverer vi skræddersyede miljøtjenester tilpasset det enkelte mineprojekt. Desuden kan WSP rådgive, så jeres mineselskab bidrager proaktivt til det lokale samfund I opererer i og sikre at rapportering sker i overensstemmelse med best practice. 
 

Hjælp gennem hele minedriftens livscyklus

Ud over at levere minespecifikke miljøtjenester kan vores kunder også trække på vore andre ekspertområder. Uanset størrelse eller udviklingsstadie, kan kunder trække på WSPs ekspertise inden for mineteknik, mineforarbejdning, hydrogeologi, luftkvalitet, akustik, geoteknik og industriel rådgivning. WSPs ansatte udgør en tværfaglig ekspertgruppe af biologer, geovidenskabsmænd, geologer, kartografer, byplanlæggere, arkitekter, IT-specialister, ingeniører og andre fagfolk, der kan hjælpe med at skabe miljøvenlig, økonomisk rentabel og effektiv minedrift.

Kontakt vores dygtige og erfarne rådgiver på området for en dialog omkring, hvordan i bedst sikrer bæredygtige løsninger til gang for det lokale samfund.