God risikohåndtering er vigtigt for en holdbar procesudvikling. Hvis man vil undgå unødige ulykker, som kan koste menneskeliv, forårsage store miljøskader og resultere i store materielle og økonomiske tab, er det vigtigt med en effektiv risikohåndtering. Vores eksperter giver dig et overblik over eventuelle risikoområder og giver dig behørig rådgivning omkring risikobegrænsning. 

WSP tager udgangspunkt i kundens ønsker og projektets omfang, og udarbejder på baggrund af dette et bredt spekter af risikohåndteringsydelser, som tager højde for liv, miljø, byggeri og det generelle projekt. Vores rådgivere er eksperter i risikohåndtering, og kan varetage hele processen fra oversigtplaner til implementering, så du som kunde kan føle dig sikker på processen. Vi giver dig et overblik over situationen, og identificerer, vurderer og analyserer risici igennem hele projektforløbet, så vi kan udarbejde forslag til mulige løsninger. Uanset type af virksomhed eller størrelsen af projektet, så kan WSP være behjælpelig med risikostyring.

En sikker proces uden overraskelser

Det er vigtigt, at der foretages en grundig afklaring af kundens krav og behov, da man med en struktureret kravhåndtering kan sikre, at projektet lever op til kundens forventninger, samtidig med at man reducerer risikoen for fejl og mangler eller misforståelser. I WSP sørger vi får at styre processen fra start, så vi sikrer at alle krav håndteres, samtidig med at vi reducerer risikoen for ubehagelige overraskelser.