Klimaet er i forandring og der kommer flere ekstreme vejrbegivenheder. I Danmark optræder skybrud mere hyppigt og vi kan forvente flere kraftige skybrud fremover. De store regnmængder oversvømmer bydele, vores bygninger og især kældrene. Vandskaderne giver store skader på inventar, løsøre og på selve bygningerne og koster store summer til udbedring, renovering og i stigende forsikringspræmier. 

Vurdering, analyse og udbedring

I WSP hjælper vi med skybrudssikring, så vi kan undgå voldsomme oversvømmelser af huse og hele bydele. På den måde er vi med til at sikre færre skader ved skybrud og at det ikke bliver så dyrt for samfundet. Langt de fleste bygninger kan for få midler sikres effektivt mod kraftige regnskyl. Det giver en sikkerhed og kan spare mange penge. Netop denne skybrudssikring er vi Danmark eksperter i, og vi står klar med kvalitetsrådgivning til din virksomhed.

Vi begynder i de fleste tilfælde med at vurdere bygningernes tilstand og at analysere vandets veje i forbindelse med kraftige regnskyl. Med udgangspunkt i det får I en risikovurdering og løsningsanvisning med en række konkrete forslag til, hvordan skybrudssikring kan gennemføres bedst og mest økonomisk fordelagtigt.

Skybrudssikring af bygninger behøver ikke være en bekostelig affære, men kan blive dyrt hvis det ikke bliver gjort - eller ikke bliver gjort rigtigt, I mange tilfælde kan mindre her-og-nu tiltag, som f.eks. en hævet betonkant ved den øverste kældertrappe, være alt hvad der skal til.

WSP kan også hjælpe, hvis der skal lidt større tiltag til, som lokal afledning af regnvand, hvor vi har mangeårig erfaring med at lave simple og effektive løsninger, der leder regnvandet uden om kloakken. Vores specialister inden for kloakerings- og forsyningsområdet sikrer, at skybrudssikringen tager højde for kapaciteten i de nærmeste afløb og kloakker.
Det kan også være, at der er brug for lidt større bygningstekniske ændringer, og her kan vi rådgive i alle projektets faser for at sikre den bedst mulige sikring af ejendommen mod stigende vandstand.

Vi hjælper med alle typer bygninger

Vi har erfaring med skybrudssikring af alle typer bygninger for en lang række forskellige kunder fx: 

  • Boligforeninger
  • Ejendomsejere
  • Private virksomheder
  • Offentlige institutioner, f.eks. skoler og plejehjem

I WSP står vi klar til at tage en indledende snak om, hvordan du bedst muligt kommer i gang med at sikre dine bygninger mod skybrud. 

Du kan også læse mere via de to anvisninger til skybrudssikringer, som WSP (tidl. Orbicon) har udarbejdet med Teknologisk Institut: