Vores spildevand må ikke belaste vandmiljøet eller jord og grundvand, og vi gør derfor en dyd ud af at hjælpe kommuner og forsyninger med at skabe bæredygtige og holdbare spildevandsløsninger fra afledning af regnvand og kloakering til selve renseprocessen på anlægget.


Spildevandsplanen skal hjælpe kommunerne med at nå miljømål

Spildevandsplanen er ikke kun et spørgsmål om kloakdimensionering og renseanlæg. Den er også et centralt kommunalt planværktøj, der sikrer, at miljømål inden for vandplanlægning, klimatilpasning, miljø og sundhed håndteres. Stigende krav til omfanget og kompleksiteten af spildevandsplanen skaber et øget behov for intern koordinering i kommunerne, et tæt samarbejde med forsyningsselskaberne om rammer og krav til fremtidige investeringer samt et øget fokus på dialog og borgerinddragelse. At løfte denne opgave for kommunerne kræver stærke og effektive værktøjer, solid erfaring og ikke mindst adgang til valid data. I WSP har vi alle tre dele og har blandt andet været samarbejdspartner og leverandør i udarbejdelsen af over 100 forskellige spildevandsplaner til landets kommuner.
cnt-hillerd renseanlg

Hillerød Centralrenseanlæg syd

Erfaring fra en lang række projekter

Vores eksperter er førende inden for deres felt og har konkret erfaring med spildevandshåndtering fra en lang række projekter. Vi har blandt andet hjulpet Roskilde Festival med deres håndtering af spildevand ved at etablere kloakering med 26 forsyningsøer, der hver består af en pumpestation og en skelbrønd. Herfra kan Roskilde Festival aflede deres spildevand fra toiletter, bade, håndvaske og boder. For at undgå overbelastning af Bjergmarken Renseanlæg på grund af de store mængder spildevand, blev der desuden etableret en seks meter høj spildevandstank i udkanten af festivalområdet, hvor der kan opbevares 4.500m3 spildevand, der svarer til en tredjedel af den samlede mængde spildevand under festivalen. Vi har også hjulpet Hillerød Forsyning at bygge 'fremtidens renseanlæg', der både skulle klare den øgede kapacitet, være et fyrtårn for dansk miljøteknologi og give værdi til områdets mennesker og natur. Projektet er det første danske renseanlæg, der bygges indendørs, og derfor bliver helt nye metoder og teknologier afprøvet og taget i brug. De besøgende kan følge renseprocessen af spildevandet fra indløb til udløb gennem store glaspartier. Indeni byder anlægget på nogle af de nyeste og mest innovative teknologier og giver plads til inspiration, forskning og læring.
cnt-roskildefestival

Spildevandstank på Roskilde Festival

Innovativ software og IT-produkter, der hjælper forsyningsselskaber og kommuner med deres daglige arbejde

Vi tilbyder vores kunder adgang til markedsledende software, som hjælper med alt fra sagsbehandling og administration til ledningsregistrering og asset management. Vi skaber vores egne it-platforme, som hjælper forsyningsselskaber og kommuner med at skabe overblik over ressourcer, værdier, økonomi og fremtidige opgaver, og som fungerer som konkrete værktøjer til den daglige drift. Vi kan tilbyde vores kunder adgang til følgende nedenstående produkter. 

Læs mere om WSP Informatik

DanDasGraf

DanDasGraf er det foretrukne produkt til afløbsregistrering blandt danske spildevandsforsyninger, og er udviklet specifikt til håntering, præsentation og analyse af afløbssystemer. Produktet optimerer registreringsarbejdet og giver et godt overblik over afløbsdata. DanDasGraf er udviklet af afløbsteknikere til afløbsteknikere. Produktet udvikles i takt med løbende dialog med vores mange brugere, så produktet konstant kan være med til at optimere arbejdsgangene.

OPUS og PULS

Med OPUS får man et effektivt produkt til håndtering og planlægning af kommunens spildevand. Sammen med tillægsmodulet PULS sikrer OPUS, at spildevandsdata kun skal registreres og opdateres ét sted. Man kan løbende indføre nye tillæg, hvor byggemodninger eller ejendomme, der udtræder af kloakforsyningen, kan registreres i databasen. OPUS kan vise vandmængder og afløbskoefficienter helt ned til enkeltejendomme og recipienter. 

DIVA

DIVA er det oplagte produkt til at værdifastsætte forsyningens aktiver. Produktet er tilpasset alle standarder på området og sikrer en korrekt og effektiv håndtering af udfordringer fra vandsektor- og årsregnskabsloven inden for både vand- og spildevandsområdet. Informationerne importeres direkte fra ledningsregistreringssystemet, og vil derfor altid være opdaterede. Produktet kontrollerer desuden de tekniske data og informerer om eventuelle mangler, og er derfor med til at sikre fremtidige vedligeholdelse af regnskaberne og et korrekt beslutningsgrundlag.

uGraph Waste Water

uGraph Waste Water behandler informationer om ledningsnettets tilstand, vedligeholder afløbsdata, fastholder en høj datakvalitet samt sikrer korrekt registrering af ledningsnettet. På den måde hjælper produktet med at optimere ledningsregistreringen og giver overblik over ledningsnettets beliggenhed og kvalitet. uGraph WW effektiviserer og simplificerer registreringen af nødvendige data i forhold til administrationen af ledningsnettet og giver et godt grundlag for projektering, investeringsplanlægning og fornyelsesprojekter.

Orbi Ler

En automatiseret løsning til udlevering af ledningsoplysninger, som letter administrationen af graveforespørgsler. Produktet indeholder et administrationsinterface med komplet log over graveforespørgsler og status, og der er muligt at se den fysiske udstrækning af de gravepolygoner, der giver overblik over, de steder der graves i området.
Se demo

Orbi Insight

Orbi Insight er en cloud-løsning til iOS og Android, som effektiviserer udstillingen af relevant GIS-data til medarbejderne på farten. Orbi Insight gør det muligt nemt og hurtigt at tilgå de nødvendige GIS-data, når man er ude i marken, samt at lave rettelser og andre simple registreringer. Dette giver værdi for alle medarbejdere og kunder, som kan få en hurtigere sagsbehandling.
Se demo